Home

Phác Đồ Điều Trị Tim Mạch

HƯỚNG DẪN HỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ, ECG QUA BÀI TẬP LÂM SÀNG PHẦN 3
HƯỚNG DẪN HỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ, ECG QUA BÀI TẬP LÂM SÀNG PHẦN 2
HƯỚNG DẪN HỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ, ECG QUA BÀI TẬP LÂM SÀNG PHẦN 1
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SUY TIM VÀ THAI NGHÉN- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
HỒI SỨC TIM NGỪNG ĐẬP- NGUYÊN TẮC, KỸ THUẬT
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- HỘI CHỨNG VÀNH CẤP - NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM BẨM SINH Ở TUỔI TRƯỞNG THÀNH - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM - PHỔI MẠN TÍNH - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH VAN TIM DO THẤP - HẸP LỖ VAN HAI LÁ - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM MÀNG TRONG TIM DO VI KHUẨN BÁN CẤP - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN TÍNH - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
TỨ CHỨNG FALLOT (tứ chứng fallot)- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
CÒN ỐNG ĐỘNG MẠCH (CÔĐM)- KHÁI NIỆM, ĐIỀU TRỊ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- THÔNG LIÊN NHĨ (TLN), THÔNG LIÊN THẤT (TLT)- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
CÁC THUỐC CHỐNG LOẠN NHỊP TIM THÔNG DỤNG
PHÒNG BỆNH TIM MẠCH -NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TÂM THANH CƠ ĐỘNG ĐỒ - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
SIÊU ÂM TRONG CHẤN ĐOÁN BỆNH TIM MẠCH - NGUYÊN NHÂN - TRIỆU CHỨNG - ĐIỀU TRỊ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẮT NGỰC - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU CƠN NHỊP NHANH KỊCH PHÁT THẤT, NGOẠI TÂM THU THẤT - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU CƠN NHỊP NHANH KỊCH PHÁT TRÊN THẤT - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CHOÁNG TIM - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CÁC TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG TIM MẠCH - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
NHẮC LẠI HỆ TIM MẠCH
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH VAN TIM - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM BẨM SINH Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH- NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ KHÔNG XÂM LẤN TIM
ĐIỆN TÂM ĐỒ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ THĂM KHÁM LÂM SÀNG TIM MẠCH - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI VÔ CĂN (PAH)- CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ
TĂNG ÁP LỰC PHỔI- KHÁI NIỆM, TRIỆU CHỨNG, PHÂN LOẠI
PHÙ BẠCH HUYẾT- THĂM KHÁM, ĐIỀU TRỊ
BỆNH LÝ TĨNH MẠCH- THĂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ
XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH NGOẠI VI NHỮNG BỆNH LÝ KHÁC LÀM GIẢM LƯU LƯỢNG ĐỘNG MẠCH NGOẠI VI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRỤY TIM MẠCH VÀ ĐỘT TỬ / CUỐI ĐỜI- NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN

Phac Do Dieu tri Benh - Bo Y Te