Home

Phác Đồ Điều Trị Thuốc Biệt Dược

THUỐC GIÃN MẠCH NÃO VÀ MẠCH NGOẠI VI
THUỐC TÁC DỤNG LÊN PHÓ GIAO CẢM
THUỐC DIGITAN
THUỐC LỢI TIỂU- PHÂN LOẠI THUỐC LỢI TIỂU
CÁC THUỐC CHẸN BETA- THUỐC CHẸN BETA CHỌN LỌC VÀ KHÔNG CHỌN LỌC TRÊN TIM
CÁC BIỆT DƯỢC - THUỐC CHỐNG CAO HUYẾT ÁP
CÁC THUỐC ỨC CHẾ MEN CHUYỂN (IEC)- THUỐC CHỐNG CAO HUYẾT ÁP
CÁC THUỐC CHẸN CALCI DIHYDRO PYRIDIN VÀ THUỐC CHẸN CALCI KHÁC- THUỐC CHỐNG CAO HUYẾT ÁP
CÁC THUỐC CHẸN CALCI - THUỐC CHỐNG HUYẾT ÁP CAO
THUỐC ỨC CHẾ GIAO CẢM SAU HẠCH- THUỐC CHỐNG HUYẾT ÁP CAO
THUỐC GIÃN MẠCH CHẸN ALPHA NGOẠI VI (HẠ ADRENALIN ALPHA)- THUỐC CHỐNG HUYẾT ÁP CAO
CÁC THUỐC CHỐNG HUYẾT ÁP CAO GIÃN MẠCH TRỰC TIẾP - GIÃN MẠCH TRỰC TIẾP CẤP CỨU
CLONIDIN, GUANFACIN, MOXONIDIN, RILMENIDIN - CÁC THUỐC CHỐNG HUYẾT ÁP CAO TRUNG TÂM
THUỐC CHỐNG HUYẾT ÁP CAO- PHÂN LOẠI DƯỢC LÝ HỌC
CÁC NHÓM THUỐC CHỐNG LOẠN NHỊP
THUỐC CHỐNG ĐAU THẮT NGỰC
THUỐC CHỐNG NẤM DA
THUỐC CHỐNG NẤM THEO ĐƯỜNG TOÀN THÂN
THUỐC TRỪ GIUN Ở RUỘT
CÁC THUỐC KHÁNG AMIP
CÁC THUỐC DIỆT TRÙNG ROI
CÁC THUỐC CHỐNG LAO
THUỐC KHÁNG KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
NHÓM FLUOROQUINOLON
SULFAMID KHÁNG KHUẨN
CÁC KHÁNG SINH KHÁC
NHÓM TETRACYCLIN (CYCLIN)
NHÓM MACROLID
NHÓM AMINOSID
NHÓM CEPHALOSPORIN
NHÓM PENICILLIN
THUỐC KHÁNG SINH VÀ CÁC THUỐC KHÁNG KHUẨN KHÁC
THUỐC GIẢM ĐAU TRUNG ƯƠNG (MORPHIN HAY THUỐC PHIỆN)
THUỐC CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID (TCVKS)
CÁC THUỐC GIẢM ĐAU NGOẠI VI (KHÔNG CÓ THUỐC PHIỆN)
CÁC THUỐC GIẢM ĐAU
MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA TRONG DƯỢC LÝ LÂM SÀNG
LIỀU LƯỢNG THUỐC THƯỜNG DÙNG Ở TRẺ EM
ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM - CÁCH KÊ ĐƠN THUỐC - SỔ TAY KÊ ĐƠN THỰC HÀNH CHO NHÀ THUỐC
SỬ DỤNG CORTICOID TRONG LÂM SÀNG ( THE USE CORTICOSTEROID)- KHÁI NIÊM, TÁC DỤNG

Phac Do Dieu tri Benh - Bo Y Te