Home

Phác Đồ Điều Trị Sinh Lý Bệnh

PHYSIOLOGY OF GASTROINTESTINAL DISORDERS
CÁC RECEPTOR CẢM GIÁC VÀ CÁC VÒNG PHẢN XẠ TRONG XỬ LÝ THÔNG TIN
CẢM GIÁC THÂN THỂ : CẤU TẠO CHUNG, CÁC CẢM GIÁC XÚC GIÁC VÀ TƯ THẾ
SINH LÝ BỆNH
HỆ TIM MẠCH
SỰ NHÀO TRỘN VÀ ĐẨY THỨC ĂN Ở ĐƯỜNG TIÊU HÓA
ĐÔNG MÁU VÀ CẦM MÁU
ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG
NHỊP ĐIỆU KÍCH THÍCH CỦA TIM
CO BÓP CỦA CƠ VÂN
SINH LÝ THỂ THAO
HỆ THẦN KINH TỰ CHỦ VÀ TỦY THƯỢNG THẬN
SINH LÝ TIỀN THAI NGHÉN VÀ CÁC HORMONE NỮ
ĐIỀU HÒA HÀNH VI VÀ ĐỘNG CƠ CỦA NÃO – HỆ LIMBIC VÀ HỆ DƯỚI ĐỒI
MẮT: SINH LÝ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG THỊ GIÁC
MẮT: CƠ CHẾ QUANG HỌC CỦA SỰ NHÌN
INSULIN, GLUCAGON VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
CÁC CẢM GIÁC ĐAU CỦA CƠ THỂ : ĐAU, ĐAU ĐẦU VÀ CẢM GIÁC NHIỆT
HORMON VỎ THƯỢNG THẬN
CẤU TẠO CỦA HỆ THẦN KINH, CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA SYNAP VÀ DẪN TRUYỀN THẦN KINH
CHUYỂN HÓA HORMON TUYẾN GIÁP
ĐIỀU HÒA HÔ HẤP
HORMONE TUYẾN YÊN VÀ SỰ ĐIỀU KHIỂN TỪ VÙNG DƯỚI ĐỒI
SỰ VẬN CHUYỂN O2 VÀ CO2 TRONG MÁU VÀ MÔ KẼ
GIỚI THIỆU VỀ HỆ NỘI TIẾT
NGUYÊN TẮC CỦA SỰ TRAO ĐỔI KHÍ, KHUẾCH TÁN CỦA O2 VÀ CO2 THÔNG QUA MÀNG HÔ HẤP
NHÓM MÁU, TRUYỀN MÁU, CẤY GHÉP MÔ VÀ CƠ QUAN
CHUYỂN HÓA VÀ NĂNG LƯỢNG
ĐỀ KHÁNG CỦA CƠ THỂ TRONG NHIỄM KHUẨN - MIỄN DỊCH VÀ DỊ ỨNG
SỰ ĐỀ KHÁNG CỦA CƠ THỂ VỚI NHIỄM KHUẨN - Bạch cầu, Bạch cầu hạt, Hệ thống Bạch cầu đơn nhân – Đại thực bào, và Quá trình Viêm
CÂN BẰNG KHẨU PHẦN : ĐIỀU CHỈNH ĂN UỐNG : BÉO PHÌ THIẾU ĂN : VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT
THUỐC LỢI TIỂU, BỆNH THẬN
CHUYỂN HÓA LIPIT
SỰ CÔ ĐẶC VÀ SỰ PHA LOÃNG NƯỚC TIỂU. SỰ ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM THẤU DỊCH NGOẠI BÀO VÀ NỒNG ĐỘ NATRI
PHYSIOLOGY OF GASTROINTESTINAL DISORDER
BÀI TIẾT VÀ TÁI HẤP THU ỐNG THẬN
TIÊU HÓA VÀ HẤP THU Ở ỐNG TIÊU HÓA
HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT TRONG ĐƯỜNG TIÊU HÓA
ĐẠI CƯƠNG VỀ NGUYÊN LÝ CHỨC NĂNG CỦA ĐƯỜNG TIÊU HÓA - VẬN ĐỘNG , THẦN KINH CHI PHỐI , TUẦN HOÀN MÁU
GAN

Phac Do Dieu tri Benh - Bo Y Te