Home

Phác Đồ Điều Trị ECG - Điện Tâm Đồ

100 BÀI TẬP ĐIỆN TÂM ĐỒ - HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM - ECG - CASE LÂM SÀNG PHẦN 6
100 BÀI TẬP ĐIỆN TÂM ĐỒ - HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM - ECG - CASE LÂM SÀNG PHẦN 5
100 BÀI TẬP ĐIỆN TÂM ĐỒ - HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM - ECG - CASE LÂM SÀNG PHẦN 4
100 BÀI TẬP ĐIỆN TÂM ĐỒ - HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM - ECG - CASE LÂM SÀNG PHẦN 3
100 BÀI TẬP ĐIỆN TÂM ĐỒ - HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM - ECG - CASE LÂM SÀNG PHẦN 2
100 BÀI TẬP ĐIỆN TÂM ĐỒ - HƯỚNG DẪN ĐỌC ĐIỆN TIM - ECG - CASE LÂM SÀNG PHẦN 1
NHỒI MÁU CƠ TIM THÀNH BÊN
NHỒI MÁU CƠ TIM THÀNH SAU
NHỒI MÁU CƠ TIM THÀNH DƯỚI
NHỒI MÁU CƠ TIM THÀNH TRƯỚC
NHỒI MÁU CƠ TIM THẤT PHẢI
NHỊP THẤT NHÂN TẠO BẰNG MÁY TẠO NHỊP VÀ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP
SÓNG Q
BLOCK NHÁNH TRÁI
SO SÁNH CHUỖI ECG VÀ THEO DÕI ĐOẠN ST LIÊN TỤC
ECG BẤT THƯỜNG KHÓ THẤY VÀ SÓNG T CAO CẤP TÍNH
BLOCK NHÁNH PHẢI VÀ BLOCK PHÂN NHÁNH
ST CHÊNH XUỐNG VÀ SÓNG T ÂM
CÁC THUỐC KẾT HỢP VỚI LIỆU PHÁP TÁI TƯỚI MÁU TRÊN BỆNH NHÂN AMI
LIỆU PHÁP TÁI TƯỚI MÁU CHO BỆNH NHÂN CÓ HỘI CHỨNG VÀNH CẤP KHÔNG CÓ ST CHÊNH LÊN (UA/NSTEMI) M. BILAL MURAD, TIMOTHY D. HENRY, AND STEPHEN W. SMITH
LIỆU PHÁP TÁI TƯỚI MÁU CHO BỆNH NHÂN STEMI (RAO HARIS NASEEM, TIMOTHY D. HEIURY, AND STEPHEN W. SMITH)
PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT TỶ SỐ LỢI ÍCH/NGUY CƠ CỦA TIÊU SỢI HUYẾT
ST CHÊNH XUỐNG SOI GƯƠNG
NGUY CƠ ĐỘT QUỴ VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH CỦA TIÊU SỢI HUYẾT
NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP VÀ ĐOẠN ST CHÊNH LÊN
THỜI GIAN CỬA SỔ CỦA BIỆN PHÁP TÁI TƯỚI MÁU
CÁC ECG BÌNH THƯỜNG VÀ KHÔNG ĐẶC TRƯNG
RÚT NGẮN THỜI GIAN CỬA SỔ - BÓNG VÀ THỜI GIAN CỬA SỔ - KIM
TIÊU HUYẾT KHỐI VÀ ECG TRƯỚC KHI NHẬP VIỆN DEBORAH L. ZVOSEC AND STEPHEN W. SMITH
CHỨC NĂNG CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG VIỆC CHỈ ĐỊNH TÁI TƯỚI MÁU
GIÁ TRỊ CỦA MEN TIM TRONG VIỆC CHẨN ĐOÁN VÀ CHỌN LỰA BIỆN PHÁP TÁI TƯỚI MÁU
THỦNG TIM VÀ VIÊM MÀNG NGOÀI TIM VÙNG SAU NHỒI MÁU CƠ TIM
TÁI TƯỚI MÁU VÀ TÁI NHỒI MÁU
KHÓ THỞ, PHÙ PHỔI, NGỪNG TIM
TĂNG KALI MÁU
VIÊM MÀNG NGOÀI TIM VÀ VIÊM CƠ TIM
“PHÌNH THẤT”: ST CHÊNH LÊN DUY TRÌ SAU NHỒI MÁU CƠ TIM TRƯỚC ĐÓ
PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI- LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CASE LÂM SÀNG
ĐAU NGỰC LIÊN QUAN ĐẾN COCAIN- LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CASE LÂM SÀNG
TƯƠNG QUAN GIẢI PHẪU VÀ ECG

Phac Do Dieu tri Benh - Bo Y Te