Home

Phác Đồ Điều Trị Bệnh Máu Huyết Học

TRIỆU CHỨNG HỌC BỆNH MẠCH MÁU
NHỮNG BÀI THUỐC LÝ HUYẾT - CÂY THUỐC VỊ THUỐC DÂN GIAN LÝ HUYẾT, THUỐC ĐÔNG Y
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ ÉP TỦY - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM TUỶ CẤP - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- TĂNG TIỂU CẦU TIÊN PHÁT- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀUTRỊ- BỆNH XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU VÔ CĂN- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
THIẾU MÁU: PHÂN LOẠI VÀ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU
SINH LÝ BỆNH TẠO MÁU - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN SUY BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỌC MÀNG BỤNG- NGUYÊN LÝ, BIẾN CHỨNG
SỬ DỤNG ERYTHROPOIETIN NGƯỜI TÁI TỔ HỢP ĐỂ ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU TRONG SUY THẬN MẠN
CHẾ ĐỘ ĂN CHO BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN CÓ LỌC MÁU NGOÀI THẬN CHU KỲ
ĐIỀU TRỊ BỆNH LƠXÊMI CẤP (leucémie aigue)- KHÁI NIÊM, NGUYÊN TẮC
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SUY TỦY XƯƠNG (aplasie medulaire)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LOXÊMI KINH DÒNG HẠT- KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC
CÁC GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM CÓ Ý NGHĨA LÂM SÀNG
CÁC XÉT NGHIỆM THĂM DÒ CHỨC NĂNG ĐÔNG MÁU
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CƠ CHẾ ĐÔNG MÁU VÀ CÁC THUỐC KHÁNG ĐÔNG - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU HÔN MÊ DO TĂNG LACTAT HUYẾT - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU HỒN MÊ DO TĂNG THẨM THẤU MÁU - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU TĂNG KALI MÁU - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- TĂNG CHOLESTEROL MÁU, TĂNG TRIGLYCERID MÁU- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- TĂNG, HẠ MAGIE MÁU - NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- TĂNG, GIẢM PHOSPHAT MÁU - NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- HẠ CANXI HUYẾT- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- TĂNG CAXI MÁU - NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆCH BẠCH CẦU DÒNG TỦY, HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH TỦY VÀ RỐI LOẠN TĂNG SINH TỦY- NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT VÀ CÁC RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TĂNG BẠCH CẦU VÀ GIẢM BẠCH CẦU - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN VỀ HỒNG CẦU - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ XÉT NGHIÊM TIÊU BẢN MÁU VÀ TỦY XƯƠNG - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- LỌC MÁU- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- BỆNH THẬN MẠN TÍNH VÀ URÊ HUYẾT- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG HUYẾT VÀ SỐC NHIỄM TRÙNG - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÙ BẠCH HUYẾT- THĂM KHÁM, ĐIỀU TRỊ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TRUYỀN MÁU - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HẠ KALI MÁU VÀ TĂNG KALI MÁU - NGUYÊN NHÂN- CHẨN ĐOÁN
HẠ NATRI MÁU VÀ TĂNG NATRI MÁU - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN - ĐIỀU TRỊ.
BỆNH HỒNG CẦU HÌNH CẦU- NGUYÊN NHÂN, TIẾN TRIỂN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ
THIẾU MÁU- NGUYÊN NHÂN, PHÂN LOẠI, TRIỆU CHỨNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Phac Do Dieu tri Benh - Bo Y Te