Home

Phác Đồ Điều Trị Bệnh Gan – Mật – Tụy

TRIỆU CHỨNG HỌC CÁC BỆNH CỦA TỤY - NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ, TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG
TRIỆU CHỨNG HỌC CÁC BỆNH CỦA LÁCH - NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ, TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG
TRIỆU CHỨNG HỌC CÁC BỆNH CỦA GAN - NGUYÊN NHÂN, ĐIỀU TRỊ, TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN DO VIRUS - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH GAN DO RƯỢU - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS C - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS B MẠN TÍNH - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
SINH LÝ BỆNH CHỨC NĂNG GAN- KHÁI NIÊM, PHÂN LOẠI
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- VIÊM GAN SIÊU VI- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- GHÉP GAN - NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- XƠ GAN MẬT NGUYÊN PHÁT (PBC)- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ XƠ GAN - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- VIÊM GAN DO THUỐC VÀ NHIỄM ĐỘC, SUY GAN CẤP- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- VIÊM GAN VI RÚT - NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- VIÊM TỤY CẤP, VIÊM TỤY MÃN- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- SỎI ỐNG MẬT CHỦ/ VIÊM ĐƯỜNG MẬT, VIÊM XƠ ĐƯỜNG MẬT NGUYÊN PHÁT (PSC)- NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- VIÊM TÚI MẬT CẤP, MẠN- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH HẠCH BẠCH HUYẾT VÀ LÁ LÁCH TO- NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH- NGUYÊN NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ
ÁP XE GAN DO GIUN ĐŨA- NGUYÊN NHÂN, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
VIÊM ĐƯỜNG MẬT CẤP-TRIỆU CHỨNG-BIẾN CHỨNG -CHUẨN ĐOÁN -ĐIỀU TRỊ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- SỎI MẬT-TRIỆU CHỨNG-BIẾN CHỨNG -CHUẨN ĐOÁN
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HÔN MÊ GAN- NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN
ÁP XE GAN DO AMIP - NGUYÊN NHÂN - TRIỆU CHỨNG - ĐIỀU TRỊ
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ- VIÊM GAN MẠN TÍNH- NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG GAN- NGUYÊN NHÂN , CHẨN ĐOÁN

Phac Do Dieu tri Benh - Bo Y Te