Home

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU - NGUYÊN NHÂN - CHẨN ĐOÁN - Ngoại Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình


PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU
(áp dụng đối với bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú)

I. VẬT LÝ TRỊ LIỆU BỆNH NHÂN NỘI TRÚ :
1. Tìm hiểu sơ lược bệnh án :
a) Nguyên nhân tai nạn
b) Chẩn đoán ( tổn thương giải phẫu)
- Thần kinh
- Mạch máu
- Cơ xương


c) Điều trị (tổn thương phẫu thuật ):
- Thần kinh
- Mạch máu
- Cơ xương
2. Tiếp xúc bệnh nhân :
a) ổn định tâm lý bệnh nhân và gia đình nếu có
b) Tình tạng hiện tại : ( có bệnh lý đi kèm theo hay không? Tim mạch,Tiểu đường, Thấp khớp, Bệnh ngoài da … )
- Chức năng
- Tầm hoạt động khớp
- Sức mạnh cơ
c) Lượng giá phục hồi chức năng
- Thời gian
- Khả năng phục hồi
3. Kế hoạch điều trị phục hồi :
a) Kỹ thuật phục hồi
b) Phương tiện hỗ trợ
c) Số lần tập
d) Đánh giá kết quả
- Tầm hoạt động
- Lực cơ
- Chức năng được phục hồi
e) Ý kiến của Bác sĩ phẫu thuật viên điều dưỡng
f) Sự hợp tác của gia đình bệnh nhân
II ) BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ :
1. Tìm hiểu tổng trạng bệnh nhân
- Tâm lý tiếp xúc
- Thể chất mạch huyết áp tiền sử bệnh
- Tình trạng thương tật
+Tầm hoạt động khớp
+chức năng
- Yêu cầu của bác sĩ về lý liệu pháp
2 ) Kế hoạch phục hồi chức năng
- Lượng giá ( giải thích cho bệnh nhân và gia đình nếu có các gia đoạn phục hồi
- Kỹ tthuật
- Phương tiện hỗ trợ
- Số lần tập ( sự hợp tác của gia đình nếu có)
- Đánh giá kết quả ( chức năng được phục hồi )
- Ý kiến của bác sĩ phẫu thuật viên

aaa

aaa

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

-