Home

BỆNH NẤM DA (Dermatomycoses) - PHÂN LOẠI - Bệnh Da Liễu

BỆNH NẤM DA (Dermatomycoses)

Bệnh nấm da là gì?
Bệnh nấm da Là một nhóm gồm nhiều bệnh nấm gây thương tổn ở da và móng, do nhiều chủng nấm gây nên.


Hiện nay người ta chia các bệnh nấm ra làm 4 nhóm lớn:
1.  Các bệnh nấm lớp sừng (Keratomycoses) gồm
-  Lang ben
-  Trứng tóc
-  Vảy rồng
2.  Các bệnh nấm da (Dermatomycoses) gồm
-  Nấm bẹn (épidermophytie)
-  Nấm do T.rubrum (rubromycoses)
-  Nấm Trichophytie
-  Nấm favus
3.  Các bệnh nấm do candida ở da, niêm mạc và phủ tạng
4.  Các bệnh nấm sau(nấm phủ tạng)

aaa

aaa

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

-