Home

Một lần được chứng kiến một việc làm tốt. - Văn Biểu Cảm - Lớp 8

Dàn ý

Mở bài

-    Giới thiệu việc tốt em được chứng kiến (đó là việc gì?).

-    Cảm xúc khái quát của em về việc tốt đó (cảm động, trân trọng, thấy cần học tập,...).

 

Thân bài

-    Tả lại việc tốt mà em đã được chứng kiến:

+ Thời gian, địa điểm.

+ Hoàn cảnh việc tốt diễn ra như thế nào:

+ Sự việc gồm những ai, tình huông là gì?

+ Các nhân vật tham gia đã hành động như thế nào?

+ Phản ứng của mọi người xung quanh ra sao.

-    Suy nghĩ của em về việc tốt ấy: trước khi hành động tốt diễn ra em có cảm nhận, suy nghĩ gì về hoàn cảnh, sự vật, sự việc xung quanh? Khi hành động tốt diễn ra em cảm nhận, đánh giá như thế nào?

Kết luận

Rút ra bài học cho bản thân.

 

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Bài Văn Hay - Nhung Bai Van Hay

Văn Mẫu Lớp 10
Văn Mẫu Lớp 11
Văn Mẫu Lớp 12
Văn Mẫu Lớp 2
Văn Mẫu lớp 3
Văn Mẫu Lớp 4
Văn Mẫu Lớp 5
Văn Mẫu Lớp 6
Văn Mẫu Lớp 7
Văn Mẫu Lớp 8
Văn Mẫu Lớp 9
Văn Mẫu Biểu Cảm
Văn Mẫu Kể Chuyện
Văn Mẫu Miêu Tả
Văn Mẫu Nghị Luận
Văn Mẫu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Cao Đẳng Đại Học
Văn Mẫu Phân Tích
Văn Mẫu Thuyết Minh
Văn Mẫu Tự Sự - Kể Chuyện