Home

Hãy tưởng tượng cuộc tranh cãi gay go giữa xe đạp, xe máy và ô tô trong nhà em về việc so bì hơn thiệt. - Văn Biểu Cảm - Lớp 6

a.    Mở bài

•    Giới thiệu nhân vật: xe đạp, xe máy và ô tô.

•    Hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.

 

b.    Thân bài

•    Lí do nảy sinh cuộc tranh cãi giữa xe đạp, xe máy và ô tô.

•    Nội dung của cuộc tranh cãi:

-    Lời lẽ của các nhân vật đan xen nhau.

-    Tính chất càng lúc càng quyết liệt.

-    Mỗi người đều có cái lí riêng của mình, không ai chịu ai.

•    Sự hòa giải:

-    Ai hòa giải.

-    Cách hòa giải.

c.    Kết bài

Kết thúc cuộc tranh cãi: kết quả của sự hòa giải (chiều hướng tích cực).  

 

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Bài Văn Hay - Nhung Bai Van Hay

Văn Mẫu Lớp 10
Văn Mẫu Lớp 11
Văn Mẫu Lớp 12
Văn Mẫu Lớp 2
Văn Mẫu lớp 3
Văn Mẫu Lớp 4
Văn Mẫu Lớp 5
Văn Mẫu Lớp 6
Văn Mẫu Lớp 7
Văn Mẫu Lớp 8
Văn Mẫu Lớp 9
Văn Mẫu Biểu Cảm
Văn Mẫu Kể Chuyện
Văn Mẫu Miêu Tả
Văn Mẫu Nghị Luận
Văn Mẫu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Cao Đẳng Đại Học
Văn Mẫu Phân Tích
Văn Mẫu Thuyết Minh
Văn Mẫu Tự Sự - Kể Chuyện