Home

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: - Văn Biểu Cảm - Lớp 7

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”

 

Em hiểu lời dạy của Bác như thê nào?

 

Hãy tìm một sô dẫn chứng thực tế trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, trong lao động sản xuất hoặc trong đời sống xã hội để làm sáng tỏ lời dạy đó.

 

BÀI LÀM

 

Đoàn kết là truyền thống cực kì quý báu của đân tộc ta hun đúc qua bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang. Biết bao xương máu và mồ hôi của dân tộc ta đã đổ xuống để kết tinh bài học quý báu này. Đoàn kết là sức mạnh vô địch. Trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, khi vận mệnh Tổ quốc nghìn cân treo sợi tóc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết tha kêu gọi đồng bào cả nước:

 

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công”

 

Khi Tổ quốc lâm nguy, lời kêu gọi của Bác chính là lời non nước. Đoàn kết là liên hiệp, gắn bó nhiều phần tử lẻ tẻ hoặc nhiều bộ phận lại thành một khối nhất trí, vững chắc. Muôn triệu người như một, đồng tâm nhất trí, cùng một quyết tâm sắt đá, phấn đấu cho một mục tiêu cao cả biểu thị cho tinh thần đoàn kết. Đoàn kết sẽ tạo thành một khối vững chắc, một sức mạnh vật chất và tinh thần rất to lớn, không một thế lực tàn bạo nào có thể lay chuyển, phá vỡ được. Từ "đoàn kết" được nhắc lại 3 lần và tăng cấp từ "đoàn kết" thành "đại đoàn kết" để biểu thị một ý thức, một quyết tâm: toàn dân phải đoàn kết, đoàn kết rộng rãi, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết thực sự từ lời nói đến hành động.

 

Thành công nghĩa là đạt được kết quả mĩ mãn, tốt đẹp như ý muốn, như mục tiêu đề ra. Chữ "thành công" cũng được điệp lại ba lần và tăng cấp thành "đại thành công" để khẳng định một chân lí: nhờ có sức mạnh đoàn kết rộng lớn của toàn dân mà trong sản xuất và chiến đấu... nhân dân ta nhất định sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn.

 

Đoàn kết là nguyên nhân dẫn đến thành công, là thắng lợi tất yếu. Đoàn kết cần được xây dựng trên mục đích cao cả tiến bộ, ích nước lợi nhà, trên lập trường dân tộc và tinh thần đất nước. Trái với đoàn kết là chia rẽ. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Đó là bài học xương máu của nhân dân ta.

 

Nhờ có chủ trương đoàn kết đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng ta đã tập hợp được đông đảo nhân dân, phát huy tối đa sức người, sức của để tạo nên sức mạnh vĩ đại "dời non lấp bể", tạo nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng "Xẻ dọc Trờng Sơn đi cứu nước”, đánh thắng mọi kẻ thù bán nước và cướp nước. Nhờ có đại đoàn kết toàn dân mà ta đã khắc phục được nhiều hậu quả sau chiến tranh, xây dựng được nhiều công trong kinh tế, văn hóa to lớn đáng tự hào. Trong thời đại khoa học kĩ thuật với chủ trương đoàn kết của Đảng, đất nước ta đã tập hợp được nhiều nhà khoa học trong nước và trên thế giới để phục vụ sự nghiệp đổi mới, phấn đấu cho mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh".

 

Đoàn kết để xây dựng tình thương trong cộng đồng, như dân gian đã nói: “Thuận vợ thuận chồng bể Đông tát cạn -Thuận bè thuận bạn tát cạn bể Đông". Hoặc:

 

"Một cây làm chẳng nên non,

 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"

 

Qua đó, ta thấy đoàn kết rất quan trọng. Nhờ có đại đoàn kết mới có đại thành công. Trong sản xuất và chiến đấu, trong đời sống tâm hồn và xã hội của dân tộc ta có muôn ngàn đẫn chứng hùng hồn khẳng định lời dạy của Bác là một chân lí chói ngời:

 

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

 

Thành công, thành công, đại thành công"

 

Thế kỉ XIII, nước ta đứng trước họa xâm lăng, liên tiếp bị giặc Nguyên -Mông tràn sang cướp phá. Hội nghị Diên Hồng với tiếng hô: "Quyết chiến" của các bô lão đã biểu thị tinh thần đại đoàn kết để đánh giặc của nhân dân ta. Tướng sĩ ra trận thích vào cánh tay hai chữ "Sát Thát”. Nhờ đó mà quân dân Đại Việt dưới sự chỉ huy tài giỏi của vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn đã ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông.

 

Những ngày đầu kháng chiến, ta chỉ có gậy tầm vông, súng kíp... triệu người vẫn đứng lên thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

 

"Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là nqười Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cai Tổ quốc". Nhờ thế mà nhân dân ta đã viết nên bản anh hùng ca "chấn động địa cầu”

 

“Chín năm làm một Điện Biên,

 

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng ”

 

(Tố Hữu)

 

Trong giai đoạn chống đế quốc Mỹ, nhờ có chủ trương đoàn kết rộng lớn của Đảng, ta đã tập hợp được đông đảo nhân dân từ Bắc chí Nam, xiết chặt hàng ngũ trong "Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam", "Liên minh Dân tộc Dân chủ và Hòa bình", "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", nên mới có ngày toàn thắng 30-4-1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

 

Đại đoàn kết không chỉ dẫn đến đại thành công trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn giành được nhiều thắng lợi to lớn trong lao động sản xuất. Đắp đê sông Hồng ngăn lũ lụt, khai hoang lấn biển, xây dựng vùng kinh tế mới là công sức của toàn dân, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thủy điện Sông Đà, đường tải điện 500KV Bắc Nam, khu dầu khí Vũng Tàu... là những công trình vĩ đại, biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết và tinh thần vươn lên của Việt Nam.

 

Đại đoàn kết rất cần để xây dựng tình thương và hạnh phúc. Những phong trào xây dựng nhà tinh nghĩa giúp đỡ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung, phong trào giúp đỡ học sinh nghèo, trẻ em cơ nhỡ... sở dĩ thu được nhiều thắng lợi, thành tích to lớn là nhờ tinh thần thương yêu đoàn kết của dân tộc.

 

Lời kêu gọi trên đây của Bác Hồ có tác dụng to lớn trong kháng chiến để nhân dân ta giành chiến thắng. Trên con đường đi tới ngày mai vì mục tiêu dàn giàu nước mạnh, lời kêu gọi của Bác vẫn có giá trị động viên và giáo dục to lớn nhàn dân ta tiến lên giành nhiều thắng lợi mới trong hòa bình.

 

Với học sinh, học tập lời Bác dạy, chúng ta phải biến thành hành động cụ thể, thương yêu, đoàn kết bạn bè để cùng nhau học tập tiến bộ.

 

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Bài Văn Hay - Nhung Bai Van Hay

Văn Mẫu Lớp 10
Văn Mẫu Lớp 11
Văn Mẫu Lớp 12
Văn Mẫu Lớp 2
Văn Mẫu lớp 3
Văn Mẫu Lớp 4
Văn Mẫu Lớp 5
Văn Mẫu Lớp 6
Văn Mẫu Lớp 7
Văn Mẫu Lớp 8
Văn Mẫu Lớp 9
Văn Mẫu Biểu Cảm
Văn Mẫu Kể Chuyện
Văn Mẫu Miêu Tả
Văn Mẫu Nghị Luận
Văn Mẫu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Cao Đẳng Đại Học
Văn Mẫu Phân Tích
Văn Mẫu Thuyết Minh
Văn Mẫu Tự Sự - Kể Chuyện