Home

BỘ ĐỀ 35 - Văn Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Cao Đẳng Đại Học - Lớp 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tác giả đã nhìn nhận sự vận động của thơ mới xung quanh cái tôi và bi kịch của nó như thế nào? (Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh)

A.    Điểm thiếu hụt trong ý thức của cái tôi và bi kịch của thời đại cái tôi và giải pháp cho bi kịch bằng lòng yêu tiếng Việt.

B.    Các hướng lớn của thơ mới đào sâu vào cái tôi.

c.     Chỉ ra sự tội nghiệp của cái tôi trong thời đại.

D.     Cả ba phương án trên.

 

Câu 2. Câu thơ:

“Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo”

(Thu điếu - Nguyễn Khuyến) là câu biểu hiện nghĩa sự việc nào sau đây?

A.    Câu biểu hiện trạng thái, tính chất.

 B.    Câu biểu hiện quan hệ. 

c.    Câu biểu hiện hành động 

 D.     Câu biểu hiện sự tồn tại.

 

Câu 3. Thông qua đoạn trích về luân lí xã hội ở nước ta, tác giả nêu lên vấn đề gì về thực trạng xã hội của nước ta?

A.    Dân ta không biết đến đoàn thể, không trọng công ích, nguyên nhân từ mưu đồ phá hoại đoàn thể của đám quan trường.    

B.    Người nước ta còn hoàn toàn xa lạ với khái niệm luân lí xã hội và điều kiện để xây dựng luân lí xã hội cũng chưa có.

c.    Cả A, B đều đúng. 

D.    Cả A, B đều sai.

 

Câu 4. Xác định tựa đề “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”.

A.    Người cầm quyền là Giăng Van-giăng, người khôi phục uy quyền là Gia-ve.

B.    Người cầm quyền và khôi phục uy quyền là Giăng Van-giăng.

 c.    Người cầm quyền và khôi phục uy quyền là Gia-ve.

D.    Có thể hiểu theo ý B hoặc c. Nhưng xét trong nội dung đoạn trích thì hiểu theo ý B có nghĩa hơn.

 

Câu 5. Câu thơ “Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng” được hiểu như thế nào?

A.    Câu thơ chỉ diễn tả tâm trạng một cách tinh tế ý nhị.

B.    Câu thơ diễn tả thời gian và tâm trạng tinh tế và ý nhị.

 c.    Câu thơ chỉ diễn tả thời gian một cách tinh tế và ý nhị.

D.    Cả A, B, c đều sai.

 

Câu 6. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào cần viết tiểu sử tóm tắt?

A.    Giới thiệu người ứng cử và một chức vụ nào đó trong các cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể.

B.    Tự ứng cử vào một chức vụ nào đó trong các cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể. 

c.    Giới thiệu một vị lãnh đạo cấp cao của nước ngoài sang thăm nước ta.

D.    Cả A và c.

 

Câu 7. Hình ảnh nào không được Nguyễn Bính tạo dựng trong không gian nghệ thuật của bài thơ Tương tư

A.    Cây đa.

B.    Giàn trầu, hàng cau liên phòng cùng những cây lá đổi màu theo bước mùa đi. c.    Ta thấy xuất hiện ở đây hĩnh ảnh bao trùm của thôn Đoài, thôn Đông với mái đình.

D.    Cả A, B, c.

 

Câu 8. Câu nghi vấn có hình thức nghi vấn bao gồm các từ nào?

A.    Bao giờ, bao nhiêu, à, hả, hử, (có)... không.

B.    Ai, gì, nào, sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, hả, hử, (có)... không, 

c.    Ai, gì, bao nhiêu, à, hả, hử, (có)... không.

D.    Ai, gì, nào, sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu.

 

Câu 9. Trong các tác phẩm sau đây, tác phẩm nào là nghị luận văn học?

A.    Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh).

B.    Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng-ghen), 

c.    Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)

D.     Tiếng mẹ để - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh). 

 

Câu 10. Văn sĩ trong bài Hầu Trời đã đọc những loại văn gì cho Trời nghe?

A.    Văn vần, văn xuôi, văn chơi, hát nói.

B.    Văn vần, văn xuôi, văn thuyết lí, văn chơi,

 c.    Văn vần, văn xuôi, văn chơi, hát nói.

D.    Văn vần, văn thuyết lí, văn tuyên truyền.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

A

C

D

B

D

A

B

A

B

II. PHẦN TỰ LUẬN

CÂU 1: Những cảm nhận sâu sắc của anh (chị) về tấm lòng yêu cuộc sống đến độ đam mê của Xuân Diệu được thể hiện trong bài thơ Vội vàng.

CÂU 2: Bình giảng bài thơ Tràng Giang của Huy Cận.

CÂU 3: Suy nghĩ của anh/chị về câu nói: Trái tim hoàn hảo là trái tim có nhiều mảnh vá.

 

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Bài Văn Hay - Nhung Bai Van Hay

Văn Mẫu Lớp 10
Văn Mẫu Lớp 11
Văn Mẫu Lớp 12
Văn Mẫu Lớp 2
Văn Mẫu lớp 3
Văn Mẫu Lớp 4
Văn Mẫu Lớp 5
Văn Mẫu Lớp 6
Văn Mẫu Lớp 7
Văn Mẫu Lớp 8
Văn Mẫu Lớp 9
Văn Mẫu Biểu Cảm
Văn Mẫu Kể Chuyện
Văn Mẫu Miêu Tả
Văn Mẫu Nghị Luận
Văn Mẫu Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Cao Đẳng Đại Học
Văn Mẫu Phân Tích
Văn Mẫu Thuyết Minh
Văn Mẫu Tự Sự - Kể Chuyện