Home

VĂN KHẤN TẾT TRUNG NGUYÊN

VĂN KHẤN TẾT TRUNG NGUYÊN

(Ngày mười lăm tháng bảy âm lịch)
Xuất xứ:
Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam tiết Trung nguyên là tiết của dịp “xá tội vong nhân” nơi Âm Phủ.

Người xưa cho rằng: Ngày rằm tháng bảy hàng năm thì mọi tội nhân cõi Âm, trong đó có những vong linh của gia đình, họ tộc mình đang bị giam cầm nơi địa ngục được xá tội và gia khỏi Âm Phủ và lên Dương Gian. Bởi vậy, các gia đình ở Dương Gian làm cỗ bàn, vàng mã cúng Gia tiên, cầu siêu độ cho họ. Ngoài cúng Gia tiên ngày “xá tội vong nhân” mọi nhà còn bày lễ cúng chúng sinh ngoài sân, trước thềm nhà để cúng cô hồn, ma đói là những vong linh “không nơi nương tựa”.
Sắm lễ:
Ngày rằm tháng bảy theo tục xưa, mọi gia đình đều sắm hai lễ cúng:
+ Lễ cúng Gia tiên gồm: Hương, hoa, rượu, xôi và mâm cỗ mặn với nhiều món ăn được chế biến cẩn thận, trình bày đẹp, vàng mã, quần áo, hài giấy...
+ Lễ cúng chúng sinh gồm: Bánh đa, bổng, ngô, khoai lang luộc, trứng luộc, xôi chè, bánh kẹo, cháo, hoa, vàng mã, tiền giấy, quần áo chúng sinh
VĂN KHẤN THẦN LINH   
(Ngày rằm tháng bảy tại nhà) 
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
-    Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.
-    Con kính lạy Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.
-    Con kính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.
-    Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.
-    Con kính lạy ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân.
-    Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo tổ tỷ).
Tín chủ (chúng) con là  …….
Ngụ tại………
Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm
Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.
Chúng con thành tâm kính mời: ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát; ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả.
Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại  Vương, ngài bản xứThần linh Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân và các vị thần linh cai quản ở trong xứ này.
Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, xét xoi chứng giám, nay gặp tiết Vu Lan ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam bảo Phật trời phù hộ, Thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo. Chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành nguyện mong nạp thụ. Tín chủ con thành tâm kính lễ, cúi xin phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, gia đình hoà thuận, vạn sự tốt lành.
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật


VĂN KHẤN LỄ THẦN LINH      
(Ngày rằm tháng bảy tại nhà) 
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật,Chư Phật mười phương.
-Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh
Tín chủ  chúng con là……..   
Ngụ tại .... .
Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm…..gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung nguyên, chúng con nhớ đến Tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân bạc vàng, thắp nén hương  thơm thành tâm kính lễ.
Tín chủ con kính mời: các cụ Cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bá thúc, huynh đệ, cô dì, tỷ muội và tất cả hương linh trong nội tộc, ngoại tộc họ     , cúi xin các vị thương
xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu mạnh khoẻ bình an, lộc tài vượng tiến vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long hướng về chính giáo.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật


VĂN KHẤN CHÚNG SINH
(Ngày rằm tháng bảy ngoài trời)
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật!
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
-    Con lạy Đức Phật Di Đà.
-    Con lạy Bồ Tát Quan Âm.
-    Con lạy Táo phủ Thần quân Chính thần.
Tiết tháng bảy sắp thu phân
Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà,
Âm cung mở cửa  ngục ra.
Vong linh không cửa không nhà.
Đại Thánh Khảo giáo - A Nam Đà Tôn giả Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương
Gốc cây xó chợ đầu đường
Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang Quanh năm đói rét cơ hàn
Không manh áo mỏng che làn heo may
Cô hồn nam bắc đông tây
Trẻ gìa trai gái về đây họp đoàn
Dù rằng: chết uổng chết oan
Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu
Chết tai nạn, chết ốm đau
Chết đâm chết chém, chết đánh nhau tiền tình
Chết bom đạn chết đao binh
Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi
Chết vì sét đánh giữa trời
Nay nghe tín chủ thỉnh mời
Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau
Cơm canh cháo mẻ trầu cau
Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh
Gạo muối quả thực hoa đăng
Mang theo một chút để dành ngày mai
Phù hộ tín chủ lộc tài
An khang thịnh vượng hoà hài gia trung
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời
Bây giờ tận hưởng xong rồi
Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
Tín chủ thiêu hoá kim ngân
Cùng vội áo quần đã được phân chia
Kính cáo Tôn thần
Chứng minh công đức
Cho tín chủ con
Tên là ….
Vợ Chồng……  
Con trai   ………….    
Con gái…………   
Ngụ tại số nhà…… đường phố……  xã phường….     quận……… huyện…….   tỉnh…..thành phố……….
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi