Home

VĂN KHẤN TẾT THANH MINH

VĂN KHẤN TẾT THANH MINH

(Từ mồng một đến mồng mười tháng ba)
Xuất xứ
Ông bà ta xưa chọn Tết Thanh minh là ngày cắt cỏ trên mộ và đắp đất lên mộ (tảo mộ). Vì ngày này thời tiết chuyển sang ấm dần, mưa nhiều hơn, cây cỏ tốt hơn trùm lên mộ. Nhân lúc đi Thanh minh tảo mộ, để tưởng nhớ Tổ tiên, người thân đã khuất, mọi người có thể đạo chơi ngắm cảnh cỏ cây tươi tốt, nên còn gọi là đạp thanh.


Nguyễn Du có câu:
Thanh mình trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.
Sắm lễ:
Lễ trong tiết Thanh minh gồm có: hương đèn, trầu cau, tiền vàng, rượu thịt (chân giò, gà luộc hoặc một khoanh giò nạc độ vài lạng,hoa quả.
Khi đến nghĩa trang hay khu vực có để mộ phần của gia đình mình thì gia chủ đặt lễ vào chỗ thờ chung. Sau đó thắp đèn, hương, vái ba vái vị Linh thần Thổ Địa rồi khấn.
1.Lễ âm phần Long Mạch , Sơn thần Thổ phủ
VĂN KHẤN LỄ ÂM PHẦN LONG MẠCH,SƠN THẦN THỔ PHỦ NƠI MỘ
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mồ a di đà Phật
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
-    Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
-    Con kính lạy các ngài Thần linh bản địa cai quản ở trong xứ này
Hôm nay là ngày……  
Tín chủ  chúng) con là……     Ngụ tại…..
Nhân tiết Thanh minh (hoặc là nhân tiết thu, tiết đông, hoặc nhân ngày lành tháng tốt) tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời chư vị Tôn thần lai lâm chiếu giám.
Gia đình chúng con có ngôi mộ của……


Táng tại xứ này, nay muốn sửa sang xây đắp (hoặc tảo mộ, bốc mộ....) vì vậy chúng con xin kính cáo các đấng Thần linh, Thổ Công, Thổ phủ Long Mạch, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ và chư vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Chúng con kính mời các vị chư Thần về đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho vong linh được an nhàn yên ổn, siêu thoát. Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con toàn gia mạnh khoẻ an bình, bốn mùa không tật ách, tám tiết hưởng an bình.
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
LỄ VONG LINH NGOÀI MỘ
Nếu viết văn khấn ra giấy thì đọc, xong hoá ngay cùng tiền vàng. Trong khi đợi tuần hương Thổ Địa thì mọi người trong gia đình đi thăm viếng các ngôi mộ của gia đình mình, thắp lên mộ mấy nén hương. Đứng trước ngôi mộ khấn:
VĂN KHẤN LỄ VONG LINH NGOÀI MỘ
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật  
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
-    Kính lạy Hương linh…… 
(Hiển khảo, Hiển tỷ hoặc Tổ khảo )……..
Nhân tiết  ………
Tín chủ (chúng) con là  …………..
Ngụ tại…………
Chúng con và toàn thể gia đình con cháu, nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dầy, gây dựng cơ nghiệp của….chạnh lòng nghĩ đến âm phần, ở nơi hoang vắng, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước mộ kính mời chân linh……
Lai lâm hiển hưởng.


Chúng con xin phép được sửa sang phần mộ, bồi xa, bồi thổ, cho được dày bền, tu sửa minh đường hậu thuỷ cho thêm vững chắc. Nhờ ơn Phật thánh phù trì, đội đức trời che đất chở, cảm niệm thần linh phù độ, khiến cho được chữ bình an, âm siêu dương thái. Con cháu chúng con xin vì chân linh…..phát nguyện tích đức tu nhân, làm duyên, làm phúc, cúng dâng tam bảo, giúp đỡ cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn, hiếu thuận tông nhân để lấy phúc này hướng về Tiên tổ.
Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật phù hộ độ trì con cháu, qua lại soi xét cửa nhà. Che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điều lành mang đến, điều dữ xua đi. Độ cho gia đạo hưng long, quế hoè tươi tốt, cháu con vui hưởng lộc trời, già trẻ nhờ ơn Phật thánh.
Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám.
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Sau khi khấn xong, đợi hết hai phần ba tuần hương thì đi tạ lễ các nơi, hoá vàng xin lộc và mọi người trở về nhà làm lễ Gia tiên và Gia thần ở nhà.

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi