Home

VĂN KHẤN TẾT NGUYÊN TIÊU (LỄ THƯỢNG NGUYÊN)

TẾT NGUYÊN TIÊU (LỄ THƯỢNG NGUYÊN)
 VĂN KHẤN NGÀY TẾT NGUYÊN TIÊU

Xuất xứ:
Ngày rằm tháng giêng, ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, theo tục xưa gọi là: Tết Nguyên Tiêu. Vào ngày này người Việt Nam thường đi lễ chùa, lễ Phật để cầu mong cho sự bình yên, khoẻ mạnh quanh năm. Đây là lễ tiết quan trọng  trong năm nên ông bà ta có câu: “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng”.


Sắm lễ:
Ngày Tết Nguyên tiêu các gia đình thường sắm hai lễ cúng: lễ cúng Phật và lễ cúng Gia tiên.
Gia chủ có thể lập đàn tràng tại gia để làm lễ giải hạn.
Đàn tràng lập ngoài sân.
Cúng Phật là mâm lễ chay tinh khiết, cùng hương hoa đèn nến.
Cúng Gia tiên là mâm lễ mặn với đầy đủ các món ăn ngày Tết, tinh khiết.
Các vật phẩm khác như:
Hương hoa, vàng mã.
Đèn nến, trầu cau, rượu.
VĂN KHẤN TẾT NGUYÊN TIÊU
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
-    Con kính lạy Hoàng Thiền Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
-    Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, cùng chu vị Tôn thần.
-    Con kính lạy Cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, thúc bá huynh đệ, cô dì, tỷ muội họ nội, họ ngoại.
Tín chủ (chúng) con là  ………….
Ngụ tại……..     ..  
Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm….gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ chúng con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.
Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa, ngài Bản gia   Táo Quân, Ngũ phương, Long Mạch Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ Cao tằng tổ khảo, cao tằng  tổ tỷ, chư vị Hương linh Gia tiên nội ngoại họ,…nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ   trì cho gia chủ chúng con được vạn sự tốt lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an.
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật   
Nam mô a di đà Phật


Sắm lễ:
Ngày Tết Nguyên tiêu các gia đình thường sắm hai lễ cúng: lễ cúng Phật và lễ cúng Gia tiên.
Gia chủ có thể lập đàn tràng tại gia để làm lễ giải hạn.
Đàn tràng lập ngoài sân.
Cúng Phật là mâm lễ chay tinh khiết, cùng hương hoa đèn nến.
Cúng Gia tiên là mâm lễ mặn với đầy đủ các món ăn ngày Tết, tinh khiết.
Các vật phẩm khác như:
Hương hoa, vàng mã.
Đèn nến, trầu cau, rượu.
VĂN KHẤN TẾT NGUYÊN TIÊU
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
-    Con kính lạy Hoàng Thiền Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
-    Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, cùng chu vị Tôn thần.
-    Con kính lạy Cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, thúc bá huynh đệ, cô dì, tỷ muội họ nội, họ ngoại.
Tín chủ (chúng) con là  ………….
Ngụ tại……..     ..  
Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm….gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ chúng con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.
Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa, ngài Bản gia   Táo Quân, Ngũ phương, Long Mạch Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ Cao tằng tổ khảo, cao tằng  tổ tỷ, chư vị Hương linh Gia tiên nội ngoại họ,…nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ   trì cho gia chủ chúng con được vạn sự tốt lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an.
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật   
Nam mô a di đà Phật


VĂN KHẤN CÚNG DÂNG SAO GIẢI HẠN
(Nhân ngày rằm tháng giêng)
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm  
Tín chủ (chúng) con là  …….
Ngụ tại    …………
Chúng con thành tâm có lời kính mời:
Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân Nguyệt cung Thái Âm Hoàng Hậu tinh quân Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân
Thái Bạch, Thái Tuế tinh quân
Bắc cực Tử Vi Đại Đức tinh quân
Văn Xương Vân Khúc tinh quân
Nhị thập Bát Tú, Ngữ Hành tinh quân
La Hầu, Kế Đô tinh quân
Giáng lâm trước án, nghe lời khẩn tâu:
Ngày rằm Nguyên tiêu, theo lệ trán tục, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.
Đèn trời sán lạn
Chiếu khắp cõi trần
Xin các tinh quân
Lưu ân lưu phúc
Lễ tuy mọn bạc
Lòng thành có dư.
Mệnh vị an cư.
Thân cung khang thái
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi