Home

VĂN KHẤN TẾT HÀN THỰC

VĂN KHẤN TẾT HÀN THỰC

(Ngày mồng ba tháng ba)
Xuất xứ:
Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn thực mồng ba tháng ba mọi người không nổi lửa mà ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực có nghĩa là thức ăn nguội.


Ngày nay, người Việt Nam vào tiết Hàn thực vẫn nổi lửa nấu nướng bình thường và thường làm bánh trôi - bánh chay tượng trưng cho Tết Hàn thực. Chính vì vậy mà Tết này còn được gọi là Tết Bánh Trôi - Bánh Chay.
Sắm lễ:
Mâm cúng lễ Tết Hàn thực gồm: Hương, hoa, trầu, cau, và năm (hoặc ba đĩa) bánh trôi, năm (hoặc ba bát) bánh chay.
Văn khấn Tết Hàn thực:  Tết Hàn thực ngày mồng ba tháng ba khi cúng Tổ tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau:
VĂN KHẤN TẾT HÀN THỰC
Nam mô a di đà Phật   
Nam mô a di đà Phật
Nơm mồ a di đà Phật
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
-    Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
-   Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, cùng chư vị Tôn thần.
-    Con kính lạy Cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, thúc bá huynh đệ, cô dì, tỷ muội họ nội, họ ngoại.
Tín chủ (chúng) con là..... 
Ngụ tại………        


Hôm nay là ngày rằm tháng giêng năm……..gặp tiết Hàn thực tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thân, nhớ đức cù lao Tiên tổ thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà qủa đốt nén tâm hương dâng lên trước án.
Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bán xứ Thần linh Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, Ngữ phương, Long Mạch Tài thần, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ Cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, chư vị Hương linh Gia tiên nội ngoại họ     ……cúi xin thương xót con cháu, giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu  chủ ngụ trong nhà này; đất này tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chủ chúng con được vạn sự tốt lành. Luôn luôn mạnh khoẻ  gia đình hoà thuận trên bảo dưới nghe.
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật

aaa

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi