Home

VĂN KHẤN TIỀN CHỦ VÀ CÁCH SẮM LỄ

VĂN KHẤN TIỀN CHỦ

1.  Xuất xứ
Tiền Chủ là chủ đầu tiên của ngôi nhà, ở ngôi nhà này đến khi chết. Theo quan niệm của người xưa, ngôi nhà có sự thay đổi chủ theo thời gian.

Nhưng tại cõi âm, người tiền chủ vẫn nhớ ngôi nhà xưa của mình nên vẫn đi lại thăm nom, coi sóc những chủ sau này. Vì lẽ đó các chủ ở sau không muốn bị vong hồn người Tiền Chủ quấy rối nên đã lập bàn thờ để thờ Tiền Chủ.
Bàn thờ Tiền Chủ là một cây hương xây ở ngoài sân. Cây hương gồm có một trụ cột cao khoảng một mét trở lên, mé trên xây rộng ra như một mặt bàn thờ, có thành ở đằng sau và hai bên. Trên bàn thờ đặt một bình hương, không đặt bài vị vì không ai biết tên Tiền Chủ nên khi cúng chỉ cầu khấn là Bản gia Tiền Chủ là được.
Ngừời ta cúng Tiền Chủ vào ngày rằm, mồng một, lễ Tết   hoặc khi trong nhà gặp chuyện không may để cầu sự bình an.
2.  Lễ cúng
Lễ vật dâng cúng Tiền Chủ gồm: hương, hoa, trầu quả...
Lễ chay hoặc lễ mặn tuỳ tâm chỉ cần lễ vật tinh khiết, đầy đặn, với thành kính cầu xin.
Vào ngày rằm tháng bảy gia chủ cần cúng dâng, Bản gia Tiền Chủ, vàng mã, quần áo, tiến...


VĂN KHẤN TIỀN CHỦ
Nam mô a di đà Phật
Nam mồ a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
-    Kính, lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
-    Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.
-Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.
-    Con kính lạy ngài Bản giaTiền chủ ngụ trong nhà này.
Tín chủ là…….
Ngụ tại    ……….                  
Hôm nay là ngày…..     tháng….. năm….
Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa, trà quả, đốt   nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản Sứ Thổ Địa, ngài Bản gia Tiền Chủ.
Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật

TIỀN CHỦ
Tiền chủ là người ở trước tiên một ngôi nhà, rồi sau chết ở ngôi nhà này. Ngôi nhà qua thời gian, theo mọi sự biến chuyển từ gia chủ nọ tới gia chủ kia. Ai có tiền thì tậu nhà không có tiền lại bán. Ở dương thì vậy, nhưng tại cõi âm, người tiền chủ vẫn nhớ ngôi nhà của mình, vẫn thỉnh thoảng đi lại thăm nom, coi những chủ sau không phải đích là chủ ngôi nhà.
Gia chủ không muốn bị vong hồn người tiền chủ quấy rối, lập bàn thờ tiền chủ.
VỊ TRÍ BÀN THỜ TIỀN CHỦ
Bàn thờ tiền chủ thường là một cây hương xây ở ngoài sân. Cây hương gồm một cột trụ cao hơn đầu nguời, mé trên xãy rộng ra thành một bàn thờ, trông giống như một chiếc ỷ hoặc chiếc ngai, có thành ở đằng sau và hai bên. Trên bàn thờ này có đặt một bình hương.
Không có bài vị, vì không ai biết tên tiền chủ là gì. Khi cúng chỉ cần khấn bản gia tiền chủ là đủ.
Có nhiều ngừơi đi xem bói gieo quẻ nói cho biết họ tên tiền chủ khi cúng có khấn thêm, nhưng bao giờ cũng khấn rõ là tiền chủ ngôi nhà. Có những thầy bói liều lĩnh, đã nói mò tên tiền chủ lại còn nói bậy cả ngày chết của tiền chủ để khách hàng của mình hàng năm làm giỗ một người tên vu vơ vào một ngày không chắc chắn! Đấy chẳng qua là sự quá tin nhảm nên những thầy bói liều lĩnh nhảm nhí mới có đất đứng
Người ta cúng tiền chủ vào những ngày rằm mùng một giỗ tết . Đồ lễ cúng cũng giống như đồ lễ Thổ công
Đôi khi trong nhà có điều gì lục đục , người ta cúng khấn tiền chủ để cầu sự bình yên.

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi