Home

VĂN KHẤN THẦN LINH

VĂN KHẤN THẦN LINH

Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!


- Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật , Chư Phật  mười phương.
- Con kính lạy ngài HoàngThiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy các ngài Thần linh bản  xứ cai quản ở trong xứ này
Tín chủ (chúng) con là………
Ngụ tại……….
Hôm nay là ngày…tháng…. Năm… tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Trước bản toạ chư vị Tôn thần tín chủ con kính cẩn tâu trình:
Các vị Thần linh
Thông minh chính trực
Giữ ngôi tam thai
Nắm quyền tạo hoá
Thể đức hiếu sinh
Phù hộ dân lành
Bảo vệ sinh linh
Nêu cao chính đạo


Nay gia đình chúng con hoàn tất tân gia, chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ, phần sài nhóm lửa kính lễ khánh hạ. Cầu xin chư vị minh Thần cho chúng con được đến nhập vào nhà mới tại …..và lập bát hương thờ chư vị Tôn Thần.
Chúng con xin phép chư vị Tôn thần cho rước vong linh Gia tiên chúng con về nơi này để thờ phụng. Chúng con cầu xin chư vị minh Thần gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái, làm ăn tiến tới, tài lộc dồi dào, vạn sự như ý, vạn điều tốt lành.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ở trong nhà này, đất này xin mời các vị cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, sức khoẻ dồi dào, an khang, thịnh vượng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
VĂN KHẤN YẾT CÁO GIA TIÊN
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!


- Con lạy Tổ tiên nội ngoại họ…..
Hôm nay là ngày…tháng…năm….
Gia đình chúng con mới dọn đến đây là: (Địa chỉ)…..
Chúng con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước bàn thờ Cụ nội ngoại Gia tiên. Nhờ hồng phúc Tổ tiên, ông bà cha mẹ, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới. Nhân chọn được ngày lành tháng tốt, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lửa, kính lễ khánh hạ,
Cúi xin các cụ, ông bà cùng chư vị hương linh nội ngoại họ……….  thương xót con cháu, chứng giám lòng thành,giáng phó linh sàng, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, cháu con được mạnh khỏe.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi