Home

VĂN KHẤN NGÀY MỒNG MỘT - NGÀY RẰM HÀNG THÁNG

VĂN KHẤN NGÀY MỒNG MỘT - NGÀY RẰM HÀNG THÁNG  

Xuất xứ:
Theo tục lệ xưa để lại, cứ vào ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng, các gia đinh người Việt Nam thường làm lễ cúng Gia thần, Gia tiên để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khoẻ mạnh, bình an may mắn, thành đạt...


Sắm lễ:
Lễ cúng vào ngày mồng một (lễ Sóc) và lễ cúng vào ngày rằm (lễ Vọng) thường là lẻ chay: Hương, hoa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ mặn vào ngày này gồm: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn.
Sắm lễ ngày mồng một và ngày rằm chủ yếu là thành tâm kính lễ, cầu xin. Lễ vật có thể rất giản dị: Hương, hoa, lá trầu, quả cau chén nước.
VĂN KHẤN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN
Nam mô a di đà Phật!  
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
-    Kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
-    Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.
-    Con kính lạy ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch Tôn thần.
-    Con kính lạy ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phức Đức Chính thần.
-    Con kính lạy ngài Tiền hậu địa chủ Tài thần.
-    Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
Tín chủ (chúng) con là  …….
Ngụ tại    ……….
Hôm nay là ngày.....tháng…năm…., tín chủ chúng con…..
thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân, trà qủa đốt nén tâm hương dâng lên trước án.


Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thần hoàng chư vị Đại Vương, ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa, Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ phúc đức Chính thần, các vị Tôn thần cai quản ở trong xứ này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Phù trì chúng con toàn gia an lạc,  công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phủ hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật!
VĂN KHẤN GIA TIÊN
Nam mô a di đà Phật   
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
-    Kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
-    Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, cùng chư vị Tôn thần.
-    Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, tổ tỷ)
Tín chủ (chúng) con là  …….
Ngụ tại……………
Hôm nay là ngày……….         , gặp tiết(ngày rằm, mồng một), tín chủ chúng con nhớ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.


Chúng con thành tâm kính mời, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, Ngũ Phương, Long Mạch Tài thần. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.
Chúng con kính mời các cụ Cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, chư vị Hương linh Gia tiên nội ngoại họ     ……cúi xin thương xót con cháu, giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành thu hưởng lễ vật.
Tín chủ con lại kính mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng tâm án tiên, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hoà thuận.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi