Home

VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ĂN MỪNG NHÀ MỚI)

VĂN KHẤN LỄ TÂN GIA (ĂN MỪNG NHÀ MỚI)

 Xuất xứ:
Theo tục xưa sau lễ Nhập trạch dọn về nhà mới, gia chủ phải làm lễ Tân gia. Lễ Tân gia thường được tổ chức long trọng.


Sắm lễ:
Trước tiên dâng lễ: Hương, hoa, vàng mã, trầu, rượu và mâm cỗ mặn thịnh soạn để cúng Táo Quân, Thổ thần, Gia tiên.
Tiếp đó mời: Họ hàng, bạn bè, người thân, hàng xóm đến dự lễ Tân gia - ăn mừng nhà mới. Những người được mời thường mang lễ vật đến mừng như: các bức đại tự, câu đối, quà kỉ niệm... và nói lời chúc mừng gia chủ.
Văn khấn:
Văn khấn yết cáo Thổ thần.
Văn khấn cúng Gia tiên nhân lễ Tân gia.
VĂN KHẤN THẦN LINH
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
Hôm nay là ngày…. tháng.. năm….
Tại thôn…xã...huyện…. tỉnh….
Tín chủ con là……
Thành tâm sắm lễ quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án toạ Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, kính cẩn tâu rằng:


Ngài giữ ngôi tam thái
Nắm quyền tạo hoá
Trừ tai cứu họa, bảo vệ dân lành
Nay bản gia hoàn tất công trình
Chọn ngày lành gia đình nhóm lửa
Nhân lễ khánh hạ, kính cẩn tâu trình:
Cầu xin gia đình ơn ninh khang thái
Làm ăn tấn tới, tài lộc dồi dào
Cửa rộng nhà cao, an ninh khang thái
Vợ chồng hoà thuận, con cháu sum vầy
Cúi nhờ ân đức cao dầy
Đoái thương phù trì hảo hộ
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a di đà Phật !
Nam mô a di đà Phật !
VĂN KHẤN GIA TIÊN
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.


Tín chủ chúng con là….
Hôm nay là ngày …  tháng … năm….
Tín chủ con cùng gia đình mới dọn đến đây là:  địa chỉ …….
Tín chủ con thiết lập linh sàng, sắm xửa lễ vật, bày trên bàn thờ, trước linh toạ kính trình các Cụ nội ngoại Gia tiên Tiền tổ. Nhờ hồng phúc Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chúng con đã tạo lập được ngôi nhà mới, thiết lập án thờ, kê giường nhóm lửa kính lễ khánh hạ. Nay chúng con làm lễ Tân gia, cúi xin các cụ, ông bà cùng chư vị Hương linh nội ngoại thương xót con cháu, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì cho chúng con, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long, cháu con chữ bình an mạnh khoẻ.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!  

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi