Home

VĂN KHẤN LỄ THƯỢNG THỌ

VĂN KHẤN LỄ THƯỢNG THỌ

Xuất xứ:
Theo phong tục xưa gia đình nào có ông, bà, cha, mẹ thọ từ 70 tuổi trở lên đều làm lễ Thượng Thọ cho ông, bà, cha, . Đây là tập tục thể hiện đạo lý làm người, uống nước nhớ nguồn, kính trọng biết ơn người đã sinh thành nuôi dưỡng mình, rất đáng được trân trọng.


Lúc lễ, cha mẹ ăm mặc đẹp, ngồi trên ghế đặt chính giữa con cháu tế tự lễ bái. Con cái dâng lễ, mỗi người nâng một chén rượu, mừng thọ, hoặc nâng một quả đào gọi là bàn đào chúc thọ.
Con cháu lễ bái  xong rồi tổ chức cỗ,bàn ăn mừng, mời làng xóm, khách khứa đến dự. Khách đem lễ vật đến mừng và chứng kiến sự vui mừng của hai cụ, sự hiệu thảo của con cháu, họ hàng cũng có lời chúc mừng. Hai bên nhà có treo những câu đối, đại tự để mừng hai cụ, có nhà còn mời ca nhi tới để ngâm thơ, ca hát
Sắm lễ: '
Trong ngày lễ mừng thọ  gia chủ phải có mâm lỗ mặn: Hương, hoa, quả  Vàng mã cùng lễ mặn gà, xôi hoặc lễ tam sinh (lợn, bò, dê), đem ra đình lễ thần , gọi là bái tạ Thần Hưu (tạ ơn Thánh Thần đã phù hộ cho cha mẹ được sống lâu).
Trong lễ Thượng Thọ có làm văn tế yết cáo Tổ tiên
VĂN KHẤN YẾT CÁO TỔ TIÊN  
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
Hôm nay là ngày… tháng… năm....
Tại (địa chỉ…….. 
Hâu duệ tôn là ………..quỳ trước linh vị  (đọc linh vị của Thuỷ Tổ, Tiên Tổ được liệt thờ trong nhà thờ họ……….
Kính cẩn lạy tâu rằng:


Cúi nghĩ: tuổi tác tự Trời Phật! ban cho
Hình hài nhờ Tổ tiên mới có
Nay toàn dân hớn hở đón xuân sang
Tín chủ mừng vui làm lễ thọ
Yết cáo chư vị Thần linh
Kính lạy miếu đường Tiên tổ
Xin rộng mở lòng nhân
Nguyện vun trồng đức độ
Mong sao ngày tháng mãi bền lâu
Ước được gốc cành thê củng cổ
Tưởng niệm công đức ngày xưa
Gọi chút khói hương lễ nhỏ
Cúi xin phù trì bảo hộ
Mong tiên linh khơi rộng mạch trường sinh
Cho hậu duệ leo lên thềm thượng thọ
Trên Thiên Tào tăng niên kỷ lâu dài, như rùa hạc vô cương.
Dưới hải ốc tưới phúc lộc dồi dào, như suối nguồn bất hủ
Cúi đầu khấn lạy Thần linh Tiên tổ!
Thượng hưởng !

aaa

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi