Home

VĂN KHẤN LỄ BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH

VĂN KHẤN LỄ BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH

Xuất xứ:
Theo quan niệm của ông bà ta xưa, khi gia đình ai đó đào đất, lấp ao, khơi rãnh, xây tường không may mắn làm tổn thương đến Long Mạch, thì những người sống trong gia đình đó đễ gặp tai hoạ, vận rủi, điềm xấu... Do đó gia chủ phải làm lễ bồi hoàn địa mạch để giải trừ tai hoạ, vận xấu.


Sắm lễ:
Để tránh được tai hoạ thì gia chủ phải lấy nước ở ba con sông, hoà với năm loại đất linh để nặn Thần Quy (thần Rùa), cho chỉ năm màu vào thân Rùa. Sau đó, chọn các ngày Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, Cường Nhật, Trùng Mậu, Tròng kỷ rồi tìm nơi đào đất tạo thành hố bày lễ hoa quả ứng với Ngũ Hành (năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen hoặc tím) cùng lễ mặn ứng với Ngũ Hành, hoa năm màu, hương, vàng mã... cạnh hố khẩn cầu theo bài văn khấn bồi hoàn địa mạch.
VĂN KHẤN BỒI HOÀN ĐỊA MẠCH
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
- Con kính lạy Đức u minh Giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát
- Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ đế Ngũ nhạc Thánh đế, Nhị thập Tứ khí Thân quan, Địa mạch thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, chư vị Thổ thần cùng quyến thuộc.
- Con kính lạy các ngài Kim Niên Đương cai Tôn thần,
Bản cảnh Thành Hoàng Tôn thần và các vị thần minh cai quản ở trong khu vực này
Tín chủ (chúng) con là…..
Ngụ tại,…….
Hôm nay là ngày…tháng….năm…


Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, xin điền hoàn địa mạch. Tín chủ con có lời thưa rằng:
Bởi vì trước đây
Do tinh mờ mịt
Thức tỉnh hôn mê
Đào đất lấp ao
Gây nên chấn động
Hoặc bởi khách quan
Hoặc do chủ sự
Tổn thương Long Mạch
Mạo phạm thần uy
Ảnh hưởng khí mạch
Nay muốn cho phong thổ an hoà, gia đình chúng con mọi người được an bình, miễn trừ tai hoạ, nên tín chủ chúng con trượng uy Đại sĩ, nương đức Tôn thần, cung toạ bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, nguyện xin bảo hộ, chứng minh sám hối, thụ hưởng đan thành.
Tín chủ chúng con xin thành tâm cúng dâng ngài u minh Giáo chủ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các ngài Ngũ phương  Ngũ đế, Hậu Thổ nguyên quân, Sơn Nhạc Đế quân, Đương phương Thổ Địa, Thổ phủ Thần kỳ, hai mươi bốn khí Thần quan, hai mươi bốn Long Mạch Thần quan, hai mươi bốn Địa Mạch Thần quan, hai mươi bốn Sơn Địa Mạch Thần quan, hai mươi bốn hướng Địa Mạch Thần quan, Thanh Long Bạch Hổ, Thổ bá, Thổ Hậu, Thổ mãnh, Thổ trọng thần quan, Thổ phụ, Thổ mẫu, Thổ Lương, Thổ Gia thần quan, Thổ tử, Thổ tôn, Thổ khảm, Thổ khôn Thần quan, Thổ kỳ Ngũ phương Bát quái, và các thần minh quyền thuộc, Kim niên Hành chiển.Thái tuế chí đức Tôn thần, Đương cảnh Thành Hoàng bản thổ Đại Vương và tất cả các vị Thần linh cai quản trong khu vực này.
Cúi xin thương xót tín chủ chúng con, nhận lời cầu thỉnh, chuẩn tâu sớm tạ, giáng phó án tiền, thụ hưởng lễ vật nguyện cho:


Phong thổ phì nhiêu
Khí sung mạch vương
Thẩn an tiết thuận
Nhân sự hưng long
Sở cầu như ý.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Sau khi khấn xong, chờ cho tàn ba tuần hương, thì gia chủ mang nước vang màu đỏ do tam giang thuỷ nấu thành (nước của ba con sông) đem tưới xuống hố. Tiếp đến đặt Thần Rùa vừa nặn xuống hố, rồi mang cát lấy ở ngã ba sông trộn với năm thứ đỗ lấp lên hố cho đầy.

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi