Home

VĂN KHẤN KHI ĐỘNG THỔ

VĂN KHẤN KHI ĐỘNG THỔ

Xuất xứ:
Theo ông bà ta xưa làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của đời người.

Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khoẻ mạnh, gặp mọi sự tốt lành may mắn thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải tuân thủ mọi nghi thức quy định về mặt phong thuỷ, chọn ngày tốt (Hoàng đạo, Sinh khí, Lộc mã, Giải thần...) tránh ngày xấu (ngày Hắc đạo, Sát chủ, Thổ cấm, Trùng tang,...) và phải chọn giờ Hoàng Đạo để làm lễ động thổ (lễ cúng Thần Đất) để xin được làm nhà trên mảnh đất đó.
Sắm lễ:
Trong lễ động thổ ngày xưa phải cúng tam sinh, ngày nay đơn giản hơn, nhưng phải là con gà, đĩa xôi, hương, hoa quả, vàng mã... Sau khi làm lễ gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát đầu tiên, trình với Thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó mới cho thợ đào móng. Trước khi khấn phải thắp  đèn hương vái bốn phương, tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn.
VĂN KHẤN LỄ ĐỘNG THỔ
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di dà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
-    Con kính lạy ngài HoàngThiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
-    Con kính lạy Quan Đương Niên.
-    Con kính lạy các Tôn thần bản xứ.
Tín chủ (chúng) con là…………
Ngụ tại………….
Hôm nay là ngày…….  Tháng…..năm…tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, có lời thưa rằng:
Hôm nay tín chủ con khởi tạo (nếu cất nốc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình Con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy).


Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa, ngài định phúc Táo Quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông; chủ thợ được bình an, ngày tháng được hưởng phần lợi lộc, âm phù, dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ  và các vị Hương linh, cô hồn  y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc chóng thành, muôn sự như ý.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật  
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn, xây thêm tầng thì dùng bài văn khấn
VĂN KHẤN
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật  
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
-    Con kính lạy ngài HoàngThiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
-    Con kính lạy Quan Đương Niên.
-    Con kính lạy các Tôn thần bản xứ.
Tín chủ (chúng) con là….
Ngụ tại……
Hôm nay là ngày…. Tháng…. Năm…tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, có lời thưa rằng: Vì
tín chủ con khởi tạo (nếu cất nốc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu chuyển nhà thì đọc là chuyển nhà, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) căn nhà
ở địa chỉ…ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị linh thần, cúi mong soi xét và cho phép được động thổ (hoặc cất nốc, làm việc gì thì nói việc ấy).


Tín chủ con lòng thành lễ vật dâng lên trước án thành tâm kính mời: ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức
Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ Địa, ngài định phúc Táo Quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và tất cả các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông; chủ thợ được bình an, ngày tháng được hưởng phần lợi lạc, âm phù, dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị  Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất quanh khu vực này, xin mời các vị tới đây thụ hưởng lễ vật, phủ trì tín chủ, cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lành, công việc chóng thành, muôn sự như ý,
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Những người có tuổi phạm vào năm Kim Lâu và Hoang Ôc thì không nên làm nhà. Nếu do điều kiện cấp bách mà phải làm nhà thì những người này khi làm phải mượn người có tuổi không phạm vào hai điều trên để động thổ, khởi công dựng nhà.
Khi bắt đầu khấn và lức động thổ, gia chủ phải tránh khỏi nơi làm nhà. Sau khi hoàn tất việc động thổ xong, mới được trở về.

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi