Home

VĂN KHẤN KHI CƯỚI GẢ

VĂN KHẤN KHI CƯỚI GẢ

 Xuất xứ:
Các cụ xưa có câu: “Trai khôn dựng vợ, gái khôn gả chồng”, từ cổ chí kim HÔN NHÂN bao giờ cũng được xem là việc quan trọng của cả một đời người.

Khi hai gia đình nhà trai, nhà gái quyết định tác hợp cho hai trẻ nên vợ nên chồng và tiến hành các thủ tục: lễ chạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ cưới. Vào các ngày tiến hành các lễ trên thì gia đình bên nhà trai và nhà gái đều phải làm lễ yết cáo Gia thần, Gia tiên.
Sắm lễ
Ngày lễ chạm ngõ, gia đình nhà trai làm mâm lễ mặn xôi, gà cúng Gia thần, Gia tiên để trình báo việc hệ trọng của nhà trai. Lễ chạm ngõ nhà trai mang sang nhà gái bao gồm:
Một cơi trầu (12 mớ trầu), cau bổ tư hoặc để cả buồng, mứt sen, trà, rượu, thuốc lá, một thiếp vàng. Cha cô dâu tương lai mang lễ này đặt lên bàn thờ Gia thần, Gia tiên để cung trình báo về việc hệ trọng của con gái.


Lễ ăn hỏi: Nhà gái nhận lễ ăn hỏi của nhà trai gồm: Trầu, cau, trà, rượu, thuốc lá, bánh cốm, bánh phu thê (xu xê)... theo yêu cầu của mình rồi đặt lên bàn thờ cúng Gia thần, Gia tiên. Sau lễ ăn hỏi nhà gái đem chia lễ ăn hỏi cho họ hàng, bạn bè, người thân, cơ quan... Khi chia lễ ăn hỏi người chi lễ đưa thiệp mời dự đám cưới có ngày giờ đã chọn.
Lễ cưới được tổ chức vào ngày lành, tháng tốt do hai bên gia đình chọn.
Gia đình có hỷ sự: trai lấy vợ, gái gả chồng, nhà trai và nhà gái đều phải làm lễ yết Gia thần, Gia tiên sau khi dâng lễ, thắp hương thì khấn:
VĂN KHẤN YẾT CÁO GIA THẦN, GIA TIÊN
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
-    Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
-    Con kính lạy ngài HoàngThiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
-    Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, cùng chư vị Tôn thần.
Con kính lạy Tổ tiên họ…..chư vị Hương linh.
Tín chủ (chúng) con là………
Ngụ tại…….
Hôm nay là ngày……   tháng……năm…    
Tín chủ con có con trai (con gái) kết duyên cùng.Con của ông bà. Ngụ tại ……


Nay thủ tục hôn lễ đã thành. Xin kính dâng lễ vật, gọi là theo phong tục nghi lễ thành hôn hợp cẩn, trước linh toạ Ngũ tự Gia thần chư vị Tôn linh, trước linh bài liệt vị Gia tiên chư chân linh xin kính cẩn khẩn cẩu:
Phúc tổ di lai
Sinh trai có vợ (nếu là nhà gái)
Lễ mọn kính dâng
Duyên lành gặp gỡ
Giai lão trăm năm
Vững bền hai họ
Nghi thất nghi gia
Có con có của
Cầm sắt giao hoà
Trông nhờ phúc tổ.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi