Home

VĂN KHẤN KHI CÚNG GIỖ

VĂN KHẤN KHI CÚNG GIỖ

Xuất xứ:
Trong phong tục thờ cúng Tổ tiên thì lễ cúng vong linh người đã khuất vào các kỳ giỗ: ông, bà, bố, mẹ, chồng (vợ) là quan trọng nhất. Cúng giỗ Gia tiên thể hiện đạo hiếu, thể hiện tấm lòng thuỷ chung thương tiếc của người đang sống với người đã khuất.

Nên vào ngày giỗ của Tổ tiên, nhà giàu thì có thể tổ chức cúng giỗ linh đình mời họ mạc gần xa, anh em bằng hữu về dự, còn nhà nghèo thì bát cơm, quả trứng, đĩa muối  lưng canh với ba nén hương, cây đèn đầu cúng người đã khuất.
Đối với ngày giỗ của ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng (còn gọi là giỗ trọng) thì ngày hôm trước ngày giỗ cần phải có cúng cáo giỗ. Ngày hôm cúng cáo giỗ còn gọi là ngày tiên thường.
Cúng cáo giỗ là để báo cho người đã khuất biết ngày hôm sau về hưởng giỗ, đồng thời là để báo với thần linh, Thổ Địa nơi để mộ người đã khuất cũng như Công Thần Thổ Địa tại gia cho phép hương hồn người đã khuất được về hưởng giỗ. Cúng cáo bao gồm cúng tại gia và cúng ngoài mộ.
Trong cúng cáo giỗ phải cúng Công Thần Thổ Địa trước, cúng Gia tiên sau. Ngoài việc khấn mời vong linh người được giỗ ngày hôm sau, còn phải khấn mời vong linh hương hồn Gia tiên nội ngoại cùng về hưởng giỗ. Nhân dịp cúng cáo giỗ ngoài mộ cần đắp sửa lại mộ phần.
Trong cúng giỗ đúng vào ngày mất của người được hưởng giỗ cần phải cúng mời người được hưởng giỗ trước, sau đó mới đến vong linh hai họ nội, ngoại từ bậc cao nhất trở xuống và cuối cùng là cáo thỉnh Gia thần cùng về thụ hưởng.
VĂN KHẤN NGÀY GIỖ ĐẦU (TIỂU TƯỜNG)
Xuất xứ:
Ngày giỗ đầu hay còn được gọi là “ Tiểu tường” là ngày giỗ đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó. Đây là một trong hai giỗ thuộc kỳ tang, bởi vậy, vào ngày giỗ đầu người ta thường tổ chức trang nghiêm, bi ai, sầu thảm chẳng khác với ngày để tang năm trước. Nghĩa là con cháu đều có mặc tang phục, khi tế lễ đều có khóc như ngày đưa đám, một số nhà có điều kiện còn thuê cả đội kèn trống.
Sắm lễ:
Vào ngày Giỗ Đầu, ngoài mâm lễ mặn, hoa, quả, hương, phẩm oản, người ta thường mua sắm rất nhiều đồ hàng mã, không chỉ là tiền, vàng, mã, giấy mà còn cả những vật dụng như quần áo, nhà cửa, xe cộ, hình nhân bằng giấy.
Sau buổi lễ những đồ vàng mã sẽ được đem ra tận ngoài mộ để hoá. Những đồ hàng mã đốt trong ngày giỗ Tiểu tường còn được gọi là “Mã biếu”.
VĂN KHẤN THỔ THẦN, TÁO QUÂN, LONG MẠCH VÀ CÁC VỊ THẦN LINH TRƯỚC KHI GIỖ ĐẦU
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà  Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương
- Kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Bản xứ thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, Long Mạch, thần Tài 
- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quan trong xứ này
Hôm nay là ngày. ....tháng..,......năm....  
Tín chủ (chúng) con là………
Ngụ tại …………
Nhân ngày mai là ngày Giỗ Đầu của  ……
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ  , sắm sửa hương hoa lễ vật kính dâng lên trước án toạ Tôn thần cùng chư vị hương linh , kính cẩn tâu trình.
Kính cáo Bản gia Thổ  Công Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái , vạn sự tốt lành.
Kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên họ …..và những vong hồn nội tộc được thở phụng vị cùng về hâm hưởng
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà  Phật!
Nam mô a di đà Phật!
VĂN KHẤN CHÍNH NGÀY GIỖ ĐẦU
Nam mô a di đà Phật!  
Nam mô a di đờ Phật!
Nam mô a di đà Phật!  
-.Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
- Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa linh cai quản trong xứ này.
- Con kính lạy chư Gia tiên Cao tằng Tổ tiên nội ngoại họ………..
Tín chủ (chúng) con là ……….
Ngụ tại …………
Hôm nay là ngày…. Tháng…..năm…….
Chính ngày giỗ đầu của……….
Năm qua tháng lại vừa ngày huỷ lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên, càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng thâm tình, khôn bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.
Thành khẩn kính mời………….mất ngày …….tháng…..năm…..
Mộ phần táng tại ……….
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ tiên nội ngoại, tổ khảo, tổ tỷ, bá thúc, cô dì và toàn thể các Hương linh Gia tiên đồng lai Lâm hưởng.
Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thổ Công, Táo Quân và chư vị hương linh Gia tiên đồng lai Lâm hưởng.
Tín chủ lại mời các vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật!
VĂN KHẤN NGÀY GIỖ HẾT (LỄ ĐẠI TƯỜNG)
Xuất xứ:
Ngàỳ giỗ Hết hay còn gọi là “Đại Tường”, tức là ngày giỗ vào 2 năm  3 tháng sau ngày mất. Giỗ Hết vẫn là giỗ trong vòng tang. Ngày giỗ hết thường làm linh đình hơn, và sau giỗ này, người  nhà bỏ tang phục, hay còn gọi là hết tang.
Sau ngày giỗ Hết, người ta sẽ chọn ngày tháng tốt để làm lễ Giải cát, sang mộ cho người quá cố. Và từ, năm thứ ba trở đi thì giỗ của người quá cố trở thành giỗ thường hay “Cát kỵ”.
- Theo quạn niệm xưa thì ngày giỗ  hết là ngày quan trọng vì nó đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của người còn sống cũng như đối với vong linh người khuất. Với người đang sống, người ta trở lại đời sống thường nhật, có thể tham gia các tổ chức hội hè, đình đám.....
Sắm lễ:
Lễ vật dâng cúng gồm: Vàng mã, hương, hoa, phẩm oản, trái cây theo mùa, cùng mâm lễ mặn với đầy đủ các - món ăn từ thịt lợn, tôm, cua, xôi, gà...


VĂN KHẤN THỔ THẦN, TÁO QUÂN, LONG MẠCH VÀ CÁC VỊ THẦN LINH TRƯỚC KHI GIỖ HẾT
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật! mười phương 
- Kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, Long Mạch, Thần Tài ,
- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này
Hôm nay là ngày...tháng… năm….
Tín chủ (chúng) con là   : …..
Ngụ…..
Nhân ngày mai là ngày Giỗ Hết của.....  
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, Sắm sửa hương hoa lễ vật kính dâng lên trước án toạ Tôn thần cùng chư vi hương linh, kính cẩn tâu trình
Cúi xin Bản gia Thổ Công  Táo phủ thần quân , Ngũ phương long mạch Và các vị thần linh hiển linh chứng giám , thụ hưởng lễ , phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái vạn sự tốt lành
Chúng con kính thỉnh các tiên linh, Gia tiên họ … và những vong hồn nôi tộc được thờ phụng vị về hâm hưởng
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù bộ độ trì
Nam mô a di đà Phật!
Nạm mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
VĂN KHẤN CHÍNH NGÀY GIỖ  HẾT.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô ư di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa linh cai quản trong xứ này.
- Con kính lạy chư Gia tiên Cao tằng Tổ tiên nội ngoại họ ….
Tín chủ (chúng) con là …..
Ngụ tại ……
Hôm nay là ngày…. Tháng…. năm …
Chính ngàyGiỗ Hết của …..
Thiết nghĩ …. vắng xa trần thế, không thấy âm dung,năm qua tháng lại vừa ngày Giỗ hết. ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên, càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng thâm tình, khôn bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.
Thành khẩn kính mời ……..
mất ngày….. tháng….năm  ………
Mộ phần táng tại………
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ tiên nội ngoại, tổ khảo, tổ tỷ, bá thúc, có đi và toàn thể các Hương linh Gia tiên đồng lai lâm hưởng.
Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thổ Công, Táo Quân và chư vị hương linh Gia tiên đồng lai lâm hưởng.
Tín chủ lại mời các vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới Hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
VĂN KHẤN NGÀY GIỖ THƯỜNG
Theo phong tục xưa; ngày giỗ thường; hay còn được gọi là “Cát kỵ”, đó là ngày giỗ của người quá cố kể từ sau năm thứ ba trở đi. Ngày Ngày giỗ này người quá,cố sẽ được duy trì đến hết năm đời. Ngoài năm đời người ta tin rằng vong linh người quá cố sẽ được siêu thoát hay đầu thai trở lại nên không cần thiết phải cúng giỗ nữa.
Ngày giỗ thường là dịp để còn cháu hai họ nội, ngoại tề tựu họp mặt đông đủ. Cũng là dịp  mọi người trong gia đình, dòng họ gặp nhau thêm phần thăm viếng sức khoẻ cộng đồng gia đình, dòng họ
Sắm lễ :
Vào ngày Cát Kỵ lễ cúng cũng giống như mọi giỗ khác với đầy đủ: Hương, hoa, quả, phẩm oản, vàng mã và mâm lễ mặn gồm có xôi, gà, các mân cơm, canh.
Thường thì trong ngày Cát Kỵ, người ta chỉ mời những người trong gia đình họ tộc đến dự (diện mời không rộng như hai giỗ trước).
Theo tục xưa, trước ngày trọng giỗ như: giỗ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng còn có lễ Tiên Thường. Tiên Thường là ngày trước giỗ  Trong ngày Tiên Thường người đứng giỗ phải làm lễ báo với Thổ Thần để xin phép cho hương hồn người được cúng giỗ về phối hưởng và cho phép vong hồn nội ngoại. Gia tiên nhà mình về cùng dự giỗ. Sau đó, gia chủ ra mộ người được hưởng giỗ để làm lễ mời Tiên linh về dự giỗ, đồng thời các con cháu sửa sang đắp lại mộ phần. Từ sáng ngày liên Thường, gia chủ đã phải lau chùi bàn thờ, bày biện lễ vật của gia chủ và người gửi giỗ.
Trong ngày Tiên Thường, gia chủ phải làm hai lễ: lễ cúng yết cáo Thổ Thần và lễ cáo Gia tiên với: hương, hoa, quả, phẩm oản, tiền vàng, trầu, rượu, lễ mặn cúng dâng và khấn theo văn khấn:
VĂN KHẤN THỔ THẦN, TÁO QUÂN, LONG MẠCH VÀ CÁC VỊ THẦN LINH VÀO CÁC NGÀY TIÊN THƯỜNG
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
- Kính lạy ngài Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân, Long Mạch, Thần Tài.
- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này
Hôm nay là ngày…tháng…năm…..
Tín chủ (chúng) con là…..
Ngụ tại …….
Nhân ngày mai là ngày Giỗ Hết của …….
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương trước án toạ Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình
Chúng con kính mời các vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh, hiển linh chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.
Kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên họ chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.


VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY TIÊN THƯỜNG
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nơm mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
- Con kính lạy đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa linh cai quản trong xứ này.
- Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ ………
Tín chủ (chúng) con là……….
Ngụ tại…………
Hôm nay là ngày….. tháng…..năm……..
Chính ngày Cát kỵ của ………..
Năm qua tháng lại vừa ngày húy lâm . Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng thâm tình, khôn bề dãi tỏ. Ngày mai Cát Kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.
Thành khẩn kính mời ……….
mất ngày….. tháng…. năm ……
Mộ phần táng tại ……….
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng , chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái vạn sự tốt lành, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Con lại xin kính mời các cụ Tổ tiên nội ngoại, Tổ khảo, tổ tỷ, bá thúc, cô dì, tỷ muội và toàn thể các Hương linh Gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thần linh, Thổ Địa, Thổ Công, Táo Quân và chư vị hương linh Gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời các vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
VĂN KHẤN THỔ THẦN, TÁO QUÂN, LONG MẠCH  VÀ CÁC VỊ THẦN LINH VÀO CÁC NGÀY GIỖ THƯỜNG (CÁT KỴ)
Nam mô a di đà Phật!
Nam mỏ a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này
Hôm nay là ngày….tháng…. năm….
Tín chủ (chúng) con là …..
Ngụ tại ……
Nhân hôm nay là ngày giỗ của ……
Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương trước án toạ Tôn thần cùng chư vị uy linh.
Chúng con kính mời các vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh thụ hưởng lễ, cúi xin chứng minh, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.
Kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên họ chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng và cùng về hâm hưởng.
VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY GIỖ THƯỜNG (CÁT KỴ)
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật , Chư Phật  mười phương.
- Con kính lạy đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ Địa linh cai quản trong xứ này.
- Con kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ
Tín chủ (chúng) con là …………
Ngụ tại ………….
Hôm nay là ngày... ..tháng……..năm……
Chính ngày Cát Kỵ của………
Thiết nghĩ ……..(dài) vắng xa trần thế, không thấy âm dung.
Năm qua tháng lại vừa ngày huý lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng thâm tình, khôn bề dãi tỏ. Ngày mai Cát Kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu, thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa, trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án thành khẩn kính mời ………..
mất ngày….. tháng……năm………..
Mộ phân táng tại………
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Con lại xin kính mời các cụ Tổ tiên nội ngoại, Tổ khảo, tổ tỷ, bá thúc, cô dì và toàn thể các Hương linh Gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thổ Công, Táo Quân và chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.
Tín chủ lại mời các vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Theo phong tục cổ truyền người Việt Nam luôn coi trọng ngày cúng giỗ Tổ tiên. Ngày giỗ Thường - Cát Kỵ là ngày kỷ niệm người chết qua đời. Đây là điều quan trọng nhất trong phụng sự Tổ tiên. Con cháu phải nhớ ngày này để làm tròn bổn phận với người mất.
Suốt từ lức cáo giỗ ngày Tiên Thường cho đến hết ngày hôm sau, bàn thờ lúc nào cũng có thắp hương.
Dùng thủ lợn hoặc thủ bò để thờ Thổ Công trong ngày giỗ.
Khách tới ăn giỗ có thể mang lễ là vàng hương, trầu, rượu, trà nến, hoa quả. Khi khách tới, con cháu phải đón đồ lễ đặt lên bàn thờ trước khi khách lễ.
Khách lễ trước bàn thờ: 4 lạy 3 vái. Gia chủ đứng đáp lễ. Lễ bàn thờ xong, khách quay vái người đáp lễ.
Sau khi bày cỗ bàn, thắp hương, gia chủ khăn áo chỉnh tề bước vào chiếu trải trước bàn thờ, chuẩn bị lễ.
Gia chủ đứng thẳng, chắp hai tay giơ cao lên ngang trán, cong mình xuống, đặt hai tay vẫn chắp xuống chiếu, cúi rạp đầu xuống gần hai bàn tay đang chắp (thể thủ phục), cất đầu và mình thẳng lên, đồng thời co chân phải lên chiếu để sửa soạn đứng đậy, hai bàn tay vẫn chắp xuống tì vào đầu gối bên phải mà đứng lên.
Sau khi gia chủ, con cháu, bạn bè thân hữu, khách khứa khấn lễ xong. Đợi hết ba tuần hương thì gia chủ lễ tạ, hoá văn khấn, hoá vàng, rồi xin lộc hạ lễ.
Cuối cùng gia chủ bày bàn, bày mâm cỗ mời họ tộc khách khứa ăn giỗ, cùng ôn lại những kỷ niệm về người đã khuất và thăm hỏi lẫn nhau.

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi