Home

VĂN KHẤN CÚNG TẠI ĐÌNH, ĐỀN MIẾU PHỦ

VĂN KHẤN CÚNG TẠI ĐÌNH, ĐỀN MIẾU PHỦ

Những lễ tiết trong năm như Tết Nguyên đán, rằm tháng Giêng, Tết Đoan ngọ, Tết Trung nguyên, rằm tháng Tám, lễ Trùng Thập... làng thường tổ chức lễ tại đình.


Trong các ngày này, ai có lòng đều có thể sửa lễ Thành Hoàng làng.
Một số người có việc đột xuất kêu cầu Thành Hoàng gia ân, đều có thể sửa lễ tại đình
Vậy khi đến lễ tại đình phải theo trình tự: Trước hết lễ vật phải được bày trên khay, trên đĩa và khi dâng lễ thì phải dâng từ chính cung ra ban công đồng và các ban tả hữu (vì Thành Hoàng ngự tại chính cung).
Dâng lễ xong thì dâng hương, cũng theo thứ tự từ trong ra ngoài và số nén hương cũng thắp theo số lẻ 1,3 hay 5 nén. Trước khi lễ thường thỉnh ba hồi chuông. Nhưng nếu vì khách lễ đông thì không phải câu nệ việc thỉnh chuông. Lễ Thần, Thánh thường vái 4 vái rồi mới kêu cầu bằng miệng, hoặc bằng sớ văn.
Khi khấn tâu xong đợi cháy gần hết tuần hương mới hạ lễ. Nếu có tiền, vàng sẽ vái xin đem ra nơi quy định để hoá theo từng lễ.
Sau khi hoá vàng sẽ hạ lễ và nên biếu lộc cho cụ Từ trông nom đình, dân gian gọi đây là hình thức tán lộc.
Dưới đây là bài văn khấn thông thường có thể đùng ở đình hoặc đền, miếu phủ:
VĂN KHẤN CHUNG
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hôm nay là ngày …tháng… năm…
Tín chủ chúng con là ….
Cùng nam tử, nữ tử. …..
Hiện ở tại: thôn xã (phường) huyện thành
phố (tỉnh)...
Nhân ngày…tín chủ thành tâm, xin dâng lễ bạc trước ban thờ chư vị:
Kính lạy đức...,(đọc duệ hiệu các vị)
Mong chư vị nhất sự nhất xá, vạn sự cho qua.
Chấp lễ chấp bái, chấp kêu chấp cầu
Rộng lượng gia ân cho gia quyến tín chủ:
Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối
Điều lành đem đến, việc dữ bay đi
Cầu tài được tài, cầu lộc đắc lộc
Vạn sự hanh thông, nhân khang vật thịnh.
Cho tín chủ chúng con được sang bằng người, tươi bằng bạn.
Cho gia quyến chúng con sở cầu đắc nguyện.
Cúi trông sự âm phù của Thần vậy
Cẩn cốc!
Nhạc lưu thuỷ nổi lên.


VĂN KHẤN THÀNH HOÀNG LÀNG
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Kính lạy :
- Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần
- Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần
- Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.
Hôm nay là ngày…tháng…. Năm….
Hương tử con là ….
Ngụ tại ….
Kính nghĩ: Đức Đại Vương nhận mệnh Thiên Đình giáng lâm ở nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành Hoàng chủ tể một phương, bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lên lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản....
Cầu mong đức Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương chứng giám, rủ lòng thương xót, phù hộ che chở cho chúng con mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng.
Giãi tấm lòng thành mong được che chở.
Cẩn tấu
VĂN KHẤN LỄ ĐỨC THÁNH TRẦN  
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Hương tử chúng con kính lạy Đức Trần triều hiển thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương, Đại nguyên soái, tổng quốc chính, Thái sư thượng phụ Thượng quốc công tiết chế lịch triều tấn tặng, khai quốc an chinh hồng đồ, tá trị hiệu linh trác vĩ, minh đức trí nhân, phong huân hiển liệt, chí trung đại nghĩa, dực bảo trung hưng, thượng đẳng tôn thần, ngọc bệ tiền.
Con lạy:
- Nguyên từ quốc mẫu Thiên thành Thái trưởng công
- Tứ vị Thánh tử Đại Vương, Nhị vị vương cô Hoàng Thánh
- Đức ông Phạm điện suý tôn thần, tả quan Nam Tào, hữu quan Bắc Đẩu, lục bộ thượng từ, chư vị bách quan.
Chấp kỳ lễ bái phù hộ độ trì cho:
Hương tử con là …………….
Ngụ tại ……………….
Cùng toàn gia quyến được luôn mạnh khoẻ. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được tai qua nạn khỏi, điều lành mang đến, điều dữ mang đi, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu bình an được bình an, có người có của, được nhân an vật thịnh, đi đến nơi về đến chốn, vạn sự như ý.
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn tấu!
VĂN KHẤN LỄ THÁNH MẪU LIỄU HẠNH
Hương tử chúng con kính lạy :
- Thánh mẫu Liễu Hạnh, Chế thắng Hoà Diệu, Đại Vương “Tối linh chí linh”
- Mẫu Đệ nhất thiên tiên
- Mẫu Đệ nhị thượng ngàn
- Mẫu Đệ tam thuỷ cung
Hương tử con là …………….
Ngụ tại …………….
Hôm nay là ngày.
Ngụ tại   ……………..
Thành kính dâng lễ vật ……………
Cung thỉnh Tam Toà Thánh Mẫu, vua cha Ngọc Hoàng, Tam Phủ công đồng, Tứ phủ vạn linh, Hội Đồng các quan Bát Bộ sơn trang, Thập nhị quan Hoàng, Thập nhị cầu cô, Thập nhị quan cậu, Ngũ lôi thiên tướng, Ngũ hổ thần quan, Thanh bạch xà Thần linh, chấp kỳ lễ bạc chứng giám cho con được hưởng: gia quyến bình an, đắc lộc, đắc tài, đắc thọ
Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn tâu!


VĂN KHẤN TẠI ĐỀN BÀ CHÚA KHO
Hương tử chúng con kính lạy :
- Tam giới Thiên chúa cập nhất thiết thánh chúng
- Tam Phủ công đồng, Tứ Phủ vạn linh
- Thiên tiên thánh mẫu, Địa thiên thánh mẫu,Thuỷ tiên thánh mẫu
- Tứ phủ chầu ba, Ngũ vị thánh ông, tả hữu quan hoàng
- Nhị vị Thánh cô, Bát bộ sơn trang, Thập nhị tiên nàng
- Đương niên Hành Khiển chí đức tôn thần
- Đương cảnh Thành Hoàng Bản thổ Đại Vương
- Ngữ hổ thần tướng, Thanh Bạch xà thần linh
- Đức Chúa kho Thánh mẫu hiển hoá anh linh cảm thông các sự, chấp lễ  chấp bái, chứng minh công đức, phù hộ độ trì cho hương tử con là ……………….
Ngụ tại ……………………
Hôm nay là ngày. ………..
Con sắm sửa kim ngân, hương hoa lễ vật chí thiết một lòng ,thành tâm dâng lễ, sám hối cầu xin cho con được gia quyến bình an , cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc vạn sự như ý
Chúng con cúi đầu thành tâm kính lễ Chúa kho Thánh mẫu
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!  
VĂN KHẤN LỄ THÁNH MẪU
Hương tử chúng con thành tâm kính lạy :
- Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung công chúa.
- Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh ,Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu Đại Vương,
- Gia phong Tiên Hương Thánh Mầu.
- Đức Đệ Nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương
- Đức Đệ Tam Thuỷ Phủ, Lân nữ công chúa.
- Đức Đệ Tứ khâm sai Thánh Mẫu,
- Tứ vị Chầu bà, năm toà quan lớn,
- Mười dinh các quan, mười hai tiên Cô,
- Mười hai Thánh Cậu, Ngũ hổ Đại tướng,
- Thanh Hoàng Bạch Xả Đại tướng.
Tín chủ con là …………
Ngụ tại……………..
Cùng toàn thể gia quyến đến Phủ (Đền) ……..
Chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái
Lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha
Kính dâng lễ vật, cúi xin các ngài xót thương ủng hộ
Khiến cho gia đình chúng con tiêu trừ tai nạn
Điều lành thưởng tới, điểm dữ lánh xa
Hết tai ương bệnh tật trong nhà
Hưởng thịnh vượng an lành mãi mãi
Tài như nước đến, lộc tựa mây về
Bốn mùa không nạn ách nào xâm
Tám tiết có phúc lành tiếp ứng.
Lại xin:
Thể đức hiếu sinh, rủ lòng cứu độ
Khiến chúng con như ý sở cầu
Cho hương tử lòng tâm sở nguyện.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!
Nam mô a di đà Phật!  

Các Bài Viết Cùng Chuyên Mục

Những Món Ăn Ngon- Vào Bếp Cuối Tuần

Lịch Vạn Niên
Phong Tục Thờ Cúng
Văn Khấn
Xem Bói - Xem Tướng Số
Xem Tuổi
Tử Vi