Nghĩa của từ sữa ong chúa - Dịch sang tiếng anh sữa ong chúa là gì ?


sữa ong chúa Dịch Sang Tiếng Anh Là

+ royal jelly

Cụm Từ Liên Quan :

//

Dịch Nghĩa sua ong chua - sữa ong chúa Tiếng Việt Sang Tiếng Anh, Translate, Translation, Dictionary, Oxford
Tham Khảo Thêm

Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuyên Ngành Kinh Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary