Dịch Nghĩa của từ folding bicycle - Tra Từ folding bicycle là gì ?


Dịch Sang Tiếng Việt: folding bicycle //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-xe đạp gấp

Cụm Từ Liên Quan :

//

Dịch Nghĩa folding bicycle Translate, Translation, Dictionary, Oxford
Tham Khảo Thêm

Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuyên Ngành Kinh Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary