Dịch Nghĩa của từ flare connection - Tra Từ flare connection là gì ?


Dịch Sang Tiếng Việt: flare connection //

*Chuyên ngành kỹ thuật
-ống loe
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-mối ghép ống loe
*Chuyên ngành kỹ thuật
-ống loe
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-mối ghép ống loe

Cụm Từ Liên Quan :

three-way flare connection //

*Chuyên ngành kỹ thuật
*Lĩnh vực: cơ khí & công trình
-đầu nối (loe) ba ngả

Dịch Nghĩa flare connection Translate, Translation, Dictionary, Oxford
Tham Khảo Thêm

Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chuyên Ngành Kinh Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary